Dato for udgivelse
26 jun 2009 09:33
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
02 dec 2008 08:12
SKM-nummer
SKM2009.417.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
15. afdeling, B-529-06
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Advokatudgifter, revisorudgifter, køb, datterselskaber
Resumé
Skatteministeriet indgik forlig i en sag, der drejede sig om fradrag for et holdingselskabs omkostninger, herunder advokat- og revisorudgifter, i forbindelse med køb af datterselskaber.
Reference(r)

Ligningsloven § 8 J

Henvisning

Ligningsvejledningen 2009-1 E.A.2.1.4.2

Henvisning

Ligningsvejledningen 2009-1 E.B.5.3.1

Parter

H1 Holding A/S
(advokat Svend Erik Holm)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke)

Afsagt af landsdommerne

B. Vollmond, A. L. Bormann og Peter Mørk Thomsen (kst.)

Parterne har forligt sagen således

"Skatteministeriet anerkender, at sagsøgeren, H1 Holding A/S, er berettiget til fradrag for advokat- og revisorudgifter efter ligningslovens § 8 J for indkomstårene 2000 med kr. 2.823.112,- og 2001 med kr. 170.873,-.

Det overlades til landsretten med sædvanligt kæreforbehold at fastsatte sagens omkostninger."

Retten besluttede, at ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til modparten. Der er herved lagt vægt på at parterne - under hensyn til de fremsatte påstande og anbringender - ved forliget har fået nogenlunde lige meget medhold, jf. retsplejelovens § 314, jf. § 313, stk. 1.

Sagen hævet