Dato for udgivelse
25 Jun 2009 11:40
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Jun 2009 11:40
SKM-nummer
SKM2009.404.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
09-113437
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Handel med udlandet og betalingspligtige personer
Emneord
Moms, grænsehandel, hårde hvidevarer
Resumé
SKAT vurderer, at en dansk virksomheds grænsehandelskoncept med salg af hårde hvidevarer, elektronik m.v. kan ske med tysk moms.
Reference(r)

Momsloven § 14

Henvisning
Momsvejledningen 2009-1 E.2.2

SKAT er blevet spurgt om en dansk virksomheds grænsehandelskoncept med hårde hvidevarer, elektronik m.v. kan ske med tysk moms.

Den danske virksomhed sælger hårde hvidevarer, elektronik m.v. fra butik i Danmark.

Virksomhedens tyske datterselskab sælger hårde hvidevarer og elektronik m.v. fra butik i Tyskland. Datterselskabet indkøber varer direkte fra relevante leverandører/producenter, og samtlige indkøbte varer leveres til datterselskabets lager i Tyskland.

Den danske virksomhed og det tyske datterselskab har en fælles hjemmeside.

Hvis en kunde afgiver ordre via hjemmesiden, sker bestilling og betaling direkte til det tyske datterselskab. Kunden afhenter den bestilte vare hos datterselskabet i Tyskland og modtager samtidig faktura udstedt af det tyske datterselskab med tysk moms.

Kunderne kan i stedet vælge at købe sin vare gennem den danske virksomheds butik i Danmark. I denne situation er fremgangsmåden følgende:

 • Kunden vælger den ønskede vare i butikken i Danmark, som har de forskellige modeller stående til fremvisning.
 • Kunden betaler for varen i butikken i Danmark. Butikken i Danmark bogfører de modtagne beløb som en gæld til det tyske datterselskab.
 • Butikken i Danmark udleverer en ordreseddel med oplysning om, at varen er betalt.
 • Kunden afhenter den bestilte vare hos datterselskab i Tyskland. Ved afhentning udsteder det tyske datterselskab faktura i to eksemplarer. Det ene eksemplar udleveres til kunden, det andet eksemplar påtegner kunden med oplysning om, at varen er modtaget. Fakturaen tjener samtidig som garantibevis. Det tyske datterselskab hæfter for garantiforpligtelsen.
 • Det tyske datterselskab bogfører varesalget på grundlag af fakturaen. Samtidig bogføres det provisionsbeløb, som tilfalder den danske virksomhed for deres fremvisning, modtagelse af betaling, udstedelse af ordreseddel m.v.

Praksis

Kernepunktet er, om man ved særlige grænsehandelskoncepter kan udnytte forskellen mellem dansk og tysk moms, så salg og levering til danske kunder kan ske med tysk moms i stedet for med dansk moms.

I SKM2006.530.SR har Skatterådet afgjort, at grænsehandelskoncepter kan indrettes, så campingvogne kan handles med tysk moms, hvis følgende forhold er opfyldt:

 1. At spørgeren etablerer et samarbejde med en virksomhed, der faktisk har etableret et forretningssted i Tyskland. Den tyske samarbejdspart kan være et af den danske forhandler 100 pct. ejet tysk datterselskab.
 2. At potentielle købere ved deres henvendelse til spørgeren alene får oplysning om, at såfremt de ønsker at købe en campingvogn af en bestemt type med tysk moms, kan de gøre dette ved henvendelse til den tyske samarbejdspart i Tyskland.
 3. At spørgeren sælger campingvognen til den tyske samarbejdspart og modtager betaling herfor.
 4. At spørgeren efterlever momslovens bestemmelser vedrørende EU-varehandel mellem to momsregistrerede virksomheder.
 5. At spørgeren transporterer campingvognen til den tyske samarbejdspart i Tyskland og at spørgeren eller den tyske samarbejdspart bærer risikoen for evt. beskadigelse af campingvognen under transporten.
 6. At handelsaftalen indgås direkte mellem den danske køber og den tyske samarbejdspart.
 7. At campingvognen udleveres til den danske køber i Tyskland.
 8. At det er den danske køber, der sørger for transporten af campingvognen fra Tyskland til Danmark.
 9. At campingvognen ikke er indregistreret i Danmark inden den tyske samarbejdspart udleverer den til den danske køber i Tyskland.

De oplistede kriterier er vejledende for bedømmelsen af andre grænsehandelskoncepter.

I SKM2007.758.SR fandt Skatterådet, at en dansk virksomheds grænsehandelskoncept med salg af hårde hvidevarer ikke kan ske med tysk moms, da virksomheden ikke har etableret et samarbejde med en virksomhed i Tyskland, der faktisk har etableret et forretningssted i Tyskland.

I SKM2008.61.SR og SKM2008.62.SR svarer Skatterådet benægtende på spørgsmål vedrørende leverancer, som indgår som en del af et grænsehandelskoncept med hårde hvidevarer, allerede fordi de stillede spørgsmål vedrører leverancer, som indgår som en del af et grænsehandelskoncept, hvor der ikke er etableret et samarbejde med en virksomhed, der faktisk har etableret et forretningssted i Tyskland, og konceptet således ikke samlet er indrettet så de hårde hvidevarer kan handles med tysk moms, jf. kriterierne i SKM2006.530.SR.

I SKM2008.645.SR svarer Skatterådet ja til, at en dansk virksomheds grænsehandelskoncept med nye lystbåde kan ske med tysk moms, da virksomheden har etableret et samarbejde med en tysk virksomhed, der etablerer forretningssted i Tyskland, hvor såvel danske som tyske kunder kan henvende sig for at købe en båd. Båden leveres direkte fra producenten i Tyskland til kunden i Tyskland.

SKATs opfattelse

Det er SKATs opfattelse, at den danske virksomheds grænsehandelskoncept med salg af hårde hvidevarer, elektronik m.v. kan ske med tysk moms, da virksomheden har etableret et samarbejde med en tysk virksomhed, der har etableret forretningssted i Tyskland, hvor såvel danske som tyske kunder kan henvende sig for at købe hårde hvidevarer, elektronik m.v., og varerne hele tiden har befundet sig hos det tyske datterselskab i Tyskland, hvorfra de udleveres til kunden.