Dato for offentliggørelse
15 Jan 2013 12:07
Serienummer
E nr. 238
Resumé

Der er ikke tale om en ny vejledning - indholdet er det samme som i august 2009-versionen.

Der er udelukkende tale om en teknisk omlægning (se under "Hvad er nyt?").

Vejledningen indeholder en beskrivelse af værdiansættelsesmodeller, anbefalinger til brug af værdiansættelsesmodellerne samt anbefalinger til indholdet af dokumentationen for værdiansættelsen.

Hvad er nyt?

Vejledningen er overgået fra en juridisk vejledning til en virksomhedsvejledning. Der er ikke sket ændringer i teksten.

Gyldig til
30. juni 2018
ISBN-nummer
978-87-7121-569-4