Dato for udgivelse
14 May 2009 07:36
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14 May 2009 07:36
SKM-nummer
SKM2009.331.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
09-061618
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Opgørelse, angivelse og betaling + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse
Emneord
Almene boligorganisationer, boligselskaber, boligorganisation, moms, lønsumsafgift
Resumé
Det fremgår af SKM2009.320.SKAT, at der kan ske ekstraordinær genoptagelse fra og med den afgiftsperiode, der er helt eller delvis sammenfaldende med afgiftsperioden fra den 1. juli 1996. Den anførte afgiftsperiode er ikke korrekt. Der kan ske ekstraordinær genoptagelse fra og med den afgiftsperiode, der er helt eller delvis sammenfaldende med afgiftsperioden fra den 1. april 1996.
Reference(r)

Lønsumsafgiftsloven § 1, stk. 1
Momsloven § 4, stk. 1 og § 13, stk. 1, nr. 8
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 8

Henvisning

Lønsumsafgiftsvejledningen 2009-1 B.1.1.5

Henvisning
Momsvejledningen 2009-1 D.11.8.1

Det fremgår af SKM2009.320.SKAT, at der kan ske ekstraordinær genoptagelse fra og med den afgiftsperiode, der er helt eller delvis sammenfaldende med afgiftsperioden fra den 1. juli 1996. Den anførte afgiftsperiode er ikke korrekt.

I den sag, hvor SKAT som følge af Højesterets dom i SKM2008.542.HR tog bekræftende til genmæle ved Landsretten, var den første ikke forældede afgiftsperiode afgiftsperioden fra den 1. april 1996.

Der kan derfor ske ekstraordinær genoptagelse fra og med den afgiftsperiode, der er helt eller delvis sammenfaldende med afgiftsperioden fra den 1. april 1996.