Dato for udgivelse
03 feb 2009 16:09
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
03 feb 2009 16:09
SKM-nummer
SKM2009.69.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
09-018459
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Kontrolbestemmelser
Emneord
Sommerhus, udlejning
Resumé
Styresignalet omhandler retningslinier for SKATs indberetning af sommerhusudlejning m.v. til By- og Landskabsstyrelsen.
Reference(r)
Sommerhusloven § 11, jf. § 1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-1 E.A.1.2.3.6.
Redaktionelle noter

Styresignal ophæves ved ajourføring af Ligningsvejledningen 2010-2 E.A.1.2.3.6

1. SKAT skal sende indberetning til By- og Landskabsstyrelsen, hvis vi bliver opmærksomme på udlejningsvirksomhed, der kan være omfattet af sommerhuslovens § 1 om erhvervsmæssig udlejning mv.

Indberetningspligten fremgår af sommerhuslovens § 11, hvorefter kommunalbestyrelser, told- og skatteforvaltningen og tinglysningsmyndigheder skal afgive indberetning til miljøministeren, hvis de kommer til kundskab om virksomhed, der kan være omfattet af lovens § 1.

By- og Landskabsstyrelsens kontrol med overholdelsen af sommerhuslovens § 1 er i vidt omfang baseret på indberetninger fra SKAT.

2. Der er imidlertid ikke fuldstændigt sammenfald mellem, hvad der i skattemæssig forstand anses for erhvervsmæssig udlejning, og den erhvervsmæssige udlejning, der efter praksis omfattes af sommerhuslovens § 1.

For at By- og Landskabsstyrelsen kan vurdere, om der skal kræves tilladelse ved udlejning efter sommerhuslovens § 1, har styrelsen i praksis brug for SKATs indberetninger i følgende tilfælde:

  • Udlejning af et eller to sommerhuse, når SKAT anerkender udlejningen som erhvervsmæssig, herunder udlejning omfattet af virksomhedsskatteloven.
  • Udlejning af sommerhuse, når der udlejes mere end to sommerhuse.
  • Desuden indberettes, hvis udlejningen i øvrigt forekommer omfattende - økonomisk og/eller tidsmæssigt, f.eks. hvis der er tale om udleje af et sommerhus, hvor ejer har fraskrevet sig rådigheden over sommerhuset.
  • Selskabers udlejning uden tilladelse af sommerhuse til andre end ansatte indberettes uanset længde.

I det omfang, SKATs medarbejdere bliver opmærksomme på sådanne tilfælde, skal indberetning ske til By- og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø - gerne via mail til blst@blst.dk.

Ved indberetningen oplyses udlejers navn, adresse, adresse på det udlejede samt eventuelle oplysninger om lejeindtægt og udlejningsperiode.