Dato for udgivelse
04 feb 2009 09:46
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
09 dec 2008 16:22
SKM-nummer
SKM2009.76.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
07-02341 og 07-02935
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Motorkøretøj, utvivlsomt konstrueret, godstransport, godkendelse
Resumé

To personbiler mærke Audi TT Coupe, som blev ombygget til henholdsvis en "pick up" og en "halmtransporter", kunne ikke godkendes som utvivlsomt konstrueret til godstransport.

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven § 5, stk. 1

Henvisning

Punktafgiftsvejledningen afsnit E.1.4.3.3.

Klagen vedrører hvorvidt to personbiler, Audi TT Coupe, som er ombygget til henholdsvis en "pick up" og en "halmtransporter", kan godkendes som utvivlsomt konstrueret til godstransport, jf. registreringsafgiftslovens § 5, stk. 1.

Landsskatterettens afgørelse

Registreringsafgift

Skattecentret har ikke godkendt bilerne som varebiler til godstransport, jf. registreringsafgiftslovens § 5, stk. 1.

Landsskatteretten stadfæster skattecentrets afgørelse.

Sagens oplysninger

H1 ApS, herefter selskabet, har forevist to personbiler, Audi TT Coupe, model "pick up" og model "halmtransporter" til godkendelse som varebiler. Ombygningen foretages hos importøren i Danmark eller hos Audi i Tyskland.

De to modeller minder om hinanden, men der er en række mindre konstruktionsmæssige forskelle. Ved model "pick up" er varekassens længde og bredde 122,8 cm x 89,0 cm, og højden til tagkanten er 68,1 cm. Varekassens bundplade ligger direkte på bilens bund, og varekassen har dermed en større dybde. I højre side er der desuden bagved en lille forhøjelse til batteri, dog uden at kravet om minimum 1,2 meter ubrudt lad bliver berørt. Ved model "halmtransporter" er varekassens længde og bredde 123,2 cm x 93,4 cm, og højden til tagkanten er 71,6 cm. Der er en lem i bundpladen, hvor der er batteri og et værktøjsrum, og bundpladen ligger cirka 12 cm højere end vognens bund. Begge biler har en totalvægt på enten cirka 1660 kg eller 1830 kg afhængig af basismodellen og motorstørrelsen.

Om baggrunden for bilerne og ombygningen har repræsentanten blandt andet oplyst:

"Størsteparten af de biler, der her i landet indregistreres som varevogne, er fra fabrikken oprindeligt ikke udformet som varevogne, men som personbiler. Listen over køretøjer, der aktuelt i Danmark ombygges til varevogn for at kunne indregistreres på gule plader, er lang, bl.a. VW Golf, VW Polo, Toyota Yaris, VW Touran, Passat stationcar, Ford Focus stationcar, Audi A6, BMW 330i touring, Audi Q7 med flere. Efter vedtagelsen af lovforslag L217 markedsføres en yderligere række biler som varevogne, blandt andet hele Skodas modelprogram, samt Mercedes' AMG, ligesom Audis RS4 og RS6 nu også udbydes som varevogne.

VAG (Volkswagen-Audi Gruppe) koncernen bruger til sine køretøjer såkaldte platforme, der er basis for de forskellige bilmodeller. I modsætning til de mange øvrige model- og designudformninger af den anvendte platform PQ35/A5, er det udelukkende Audis mindste model, TT'eren, der har en grundkonstruktion, som uden videre kan anvendes som åben ladvogn. Det betyder, at der ved en ombygning til varevogn hverken skæres eller svejses i karosseriet for at opnå det ønskede arbejdskøretøj. Den anvendte platform er den samme som til for eksempel Skoda Octavia Van, VW Golf Van, VW Touran Van, Seat Altea Van med flere. Audi TT bliver produceret som en 4-personers hatchback, hvor karosseriopbygningen svarer til en 3-dørs Ford Escort, Opel Kadett eller en ældre Passat CC. Motorerne i basismodellen Audi TT er afprøvede, og indgår ligeledes for eksempel i VW Golf, Passat og i Seat Van modeller. Audi TT kan fås i en forhjulstrukken udgave, og alternativt med firehjulstræk.

Køretøjet er efter ombygningen en åben ladvogn. Modellen er velegnet til mange erhverv. Konstruktionen for ladet er:

 • træ eller andet materiale som grundlag for vareladet og siderne
 • ladpladen er monteret direkte på bilens bundplade og 1,23 meter lang i en ubrudt flade langs bilens længdeakse
 • hele varekassen er boltet fast til karosseriet
 • vandafløbene fra varekassen gennem bilens bundplade og hjulkasserne
 • forskellige muligheder (ekstraudstyr) for kroge, ringe og diverse fastgørelsespunkter
 • batterikasse bagerst i højre side med aftagelig toplåge
 • vibrationshæmmende isolering i siderne med gummilister
 • Det ombyggede køretøj er velegnet til gods-/varetransport i forbindelse med udøvelsen af en række erhvervsmæssige funktioner. Til belysning heraf kan nævnes nogle af de erhverv, der har forsøgt at erhverve pickuppen hos klageren, er for eksempel murermestre, malermestre, dyrlæger, rådgivende ingeniører, byggepladsledere, serviceteknikere, vejservice, landmålere, netværksteknikere, drænteknikere og pumpeservice, udkørende dækservice for lastbiler, tømrer, brandslukkersælgere, gulvafhøvling, gørtler, repræsentanter for friluftsudstyr, isoleringsteknikere, strandfogeder, marineservice, ejendomsservice, poolbyggere, kurertjeneste, reklame- og bladomdeling i landdistrikter, og andre med behov for at transportere særligt udstyr eller andet."

  Der er fremlagt en række fotos af de ombyggede biler.

  Skattecentrets afgørelse

  Skattecentret har ikke godkendt den fremviste bil, Audi TT, model "pick up", som varevogn, jf. registreringsafgiftslovens § 5, stk. 1, da bilen ikke er utvivlsomt konstrueret til godstransport. Bilen, der inden ombygningen er en udpræget sportsvogn med en tilladt totalvægt på 1660 kg, er ombygget til en åben varevogn. I det daværende Motornævnet er der tidligere truffet afgørelse om, at ombyggede sportsvogne og sportsvognslignende køretøjer ikke kan afgiftsberigtiges som varevogne.

  SKAT, Hovedcentrets udtalelse

  Registreringsafgiftslovens § 5, stk. 1, omfatter nye biler og biler, der har mistet deres identitet, hvis bilen utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport. Ved vurderingen af om bilen er utvivlsomt konstrueret og indrettet til godstransport, er det hovedcentrets opfattelse, at der skal ses på andet end vareladets længde. Det må være en helhedsvurdering, der skal foretages. De omhandlede biler produceres alene som personbil og Audi TT markedsføres alene i to varianter, som Coupé og som cabriolet (roadster). På Audis hjemmeside markedsføres bilen blandt andet som en rendyrket sportsvogn med unikt design.

  Lovkravet er, at bilen skal opfylde kravene om, at være både konstrueret og indrettet til godstransport. I den forbindelse må der blandt andet ses på hvor meget last bilen er bygget til at kunne transportere udover de to personer, som bilen er indrettet til. Af sagsmaterialet fremgår det, at forskellen mellem køreklar vægt og totalvægt for begge biler er 325 kg. Ved udregningen af køreklar vægt, er der kun indregnet én person på 75 kg, dvs. at med to personer på hver 75 kg vil lasteevnen udgøre 250 kg. Der er ikke fremlagt anden dokumentation for hvor mange kg bilerne er konstrueret til at kunne laste.

  De sammenlignelige bilmærker m.v., som repræsentanten har omtalt, er mærker, der også fremstilles som stationcars, og dermed er fabriksfremstillede karosserier (varevogne med lukket varerum). Der nævnes Skoda Octavia van, VW Golf van, VW Touran van, Seat Altea van m.fl., hvilke alle er biler, der udbydes som van fra producenten. De nævnte biler er ikke ombygning af bilmodeller, som alene produceres som personbiler eller sportsvogne/sportsvognslignende biler.

  Efter en helhedsvurdering er det hovedcentrets opfattelse, at bilerne ikke kan afgiftsberigtiges på baggrund af registreringsafgiftslovens § 5, stk. 1.

  Klagerens påstand og argumenter

  Der er nedlagt principal påstand om, at den omhandlede bil, Audi TT, model "pick up", godkendes som omfattet af registreringsafgiftslovens § 5, og sekundær påstand om, at skattecentrets afgørelse er ugyldig som følge af skøn under regel.

  Efter ombygningen opfylder bilen de generelle og specifikke betingelser om konstruktion og indretning for afgiftsberigtigelse som varevogn. Den fremstår som en varevogn med lad, og er utvivlsomt konstrueret til godstransport af forskellig slags, hvorfor bilen skal afgiftsberigtiges med 50 %. Derudover bør følgende forhold bemærkes:

 • bilen er oprindeligt godkendt til personbefordring af op til 4 personer, og efter ombygningen har bilen åbent lad og kabine til maksimalt 2 personer
 • bilen skal anvendes til erhvervstransport, og en række konkrete erhverv, for eksempel landmænd, dyrlæger, anlægsgartnere, ingeniører etc., har allerede på nuværende tidspunkt ønsket at købe modellen
 • bilens udseende gør den meget lidt attraktiv for private
 • den ombyggede varevogn har et funktionelt varelad egnet til diverse former for godstransport
 • vareladets længde og udformning opfylder de krav, der følger af praksis
 • vareladet er udelukkende konstrueret og indrettet til godstransport
 • karosserihøjden har ikke betydning efter registreringsafgiftsloven og praksis
 • i praksis er en række biler med betydelig stærkere og mere end dobbelt så store motorer godkendt efter registreringsafgiftsloven, for eksempel Mercedes 500 og 560 pickup, Audis Q7, RS4, RS6, og Porsches SLTV
 • det er ikke muligt at anbringe sæder eller lignende til personbefordring bag førersædet
 • Ved vedtagelsen af lovforslag L217, jf. registreringsafgiftslovens § 5 (lovbekendtgørelse nr. 804 af 29. juni 2007, som ændret ved L2007, nr. 541, § 1 stk. 1, nr. 16), er de særlige regler om afgiftsberigtigelse af biler med personvognslignende karrosserier (stationcars og lignende) ikke videreført af Folketinget. Lovgiver har således bevæget sig væk fra tankegangen om, at enkelte bilmodellers oprindelige udformning har indflydelse på procentsatsen for afgiftsberigtigelsen. Lovgiver har udelukkende på grundlag af en specifik beskrivelse af udformningen af et køretøj i registreringsklar stand, taget stilling til afgiftsklassificeringen heraf. Det vil derfor ikke være korrekt at foretage en afgiftsberigtigelse, hvor berigtigelsen efter lovens § 5, stk. 1, er udelukket som følge af, at det pågældende køretøj før ombygningen kunne anses for at være sportsvognslignende. Det fremgår også af praksis, at i de tilfælde, hvor der har været konflikt om, hvorvidt en bil skulle afgiftsberigtiges efter de tidligere gældende bestemmelser i lovens § 5, stk. 1, nr. 2 eller § 5, stk. 3, det vil sige en afgiftsberigtigelse med henholdsvis 95 % eller 30 %, har det været afgørende, om den pågældende bil kunne anvendes til godstransport, jf. SKM2001.300.LSR og SKM2002.53.LSR.

  Derudover bemærkes det, at en ny bil, VW Scirocco, der minder om Audi TT og også har sportsvognslignende karakter, netop er blevet godkendt på gule plader.

  Hvad angår den sekundære påstand har skattecentret lagt vægt på et kriterium, sportsvognlignende karakter, som afskærer eller begrænser et individuelt skøn, hvilket medfører, at afgørelsen må anses for at være ugyldig.

  Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

  Af registreringsafgiftslovens § 5, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 804 af 29. juni 2007, fremgår følgende:

  "For nye biler og for biler, der har mistet deres identitet, udgør afgiften 0 kr. af de første 13.800 kr. af den afgiftspligtige værdi og 50 pct. af resten, hvis

  1. bilen har en tilladt totalvægt ikke over 4 t og
  2. bilen utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport."

  Af punktafgiftsvejledningen 2007, afsnit E.1.4.3.1 fremgår blandt andet:

  "En personbil kan efter ombygning eksempelvis godkendes som varebil - forudsat, at bilen efter ombygning opfylder de generelle betingelser om konstruktion og indretning for afgiftsberigtigelse som varebil. (...) Ved afgørelse af, om et køretøj kan anses for utvivlsomt konstrueret og indrettet til godstransport, ses bl.a. på vareladets længde. Der er ikke i loven fastsat et mindstemål, men på baggrund af tidligere afgørelser er det fastsat, at vareladets længde skal være på mindst 120 cm. (...) Vareladet skal være i samme plan i hele ladets udstrækning og skal udgøre en ubrudt flade. (...)"

  Selv om de to bilmodeller, Audi TT Coupe "pick up" og "halmtransporter", opfylder de krav til vareladets størrelse, der er fastlagt gennem praksis, anses selve lasteevnen for at være begrænset, og således som sagen i øvrigt foreligger oplyst kan de to biler ud fra en helhedsvurdering ikke anses for at være utvivlsomt konstrueret til godstransport, jf. registreringsafgiftslovens § 5, stk. 1. Der anses desuden ikke at foreligge ugyldighed som følge af det af skattemyndigheden udøvede skøn.

  Landsskatteretten stadfæster skattecentrets afgørelse.