Dato for udgivelse
05 Jan 2009 15:04
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
05 Jan 2009 15:04
SKM-nummer
SKM2009.5.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
06-163288
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Afdragsordninger og henstand + Lønindeholdelse + Akkordordninger
Emneord
Inddrivelse, restanceinddrivelse, restance, beløbsgrænse, afdragsordning, lønindeholdelse, nettoindkomst, transportudgift, rådighedsbeløb, betalingsevne
Resumé
I overensstemmelse med bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige offentliggøres hermed beløbssatser for beregning af betalingsevne for 2009
Reference(r)
Bekendtgørelse nr. 1365 af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige

Under henvisning til § 42 i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige meddeles følgende beløbssatser, der pr. 1. januar hvert år reguleres med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Dette styresignal fastsætter satserne for 2009.

De i § 5, stk. 1, fastsatte beløbsgrænser for indkomster:

Ikke forsørgerpligt over for børn

   

Forsørgerpligt over for børn

Afdragsprocent

 Indkomstinterval per år

Afdragsprocent

5 %

  95.310

118.849

0 %

6 %

118.850

125.579

4 %

7 %

125.580

132.309

4 %

8 %

132.310

139.039

4 %

9 %

139.040

145.769

4 %

10 %

145.770

152.489

5 %

11 %

152.490

159.219

6 %

12 %

159.220

165.939

7 %

13 %

165.940

172.669

8 %

14 %

172.670

179.379

9 %

15 %

179.380

186.119

10 %

16 %

186.120

192.859

11 %

17 %

192.860

199.579

12 %

18 %

199.580

206.309

13 %

19 %

206.310

213.019

14 %

20 %

213.020

219.749

15 %

21 %

219.750

226.479

16 %

22 %

226.480

233.209

17 %

23 %

233.210

239.939

18 %

24 %

239.940

246.659

19 %

25 %

246.660

253,389

20 %

26 %

253.390

260.109

21 %

27 %

260.110

266.849

22 %

28 %

266.850

273.569

23 %

29 %

273.570

280.289

24 %

30 %

280.290

287.019

25 %

30 %

287.020

293.739

26 %

30 %

293.740

300.489

28 %

30 %

300.490

307.209

29 %

30 %

307.210

+

30 %

Det i § 14, stk. 4, nr. 3, fastsatte beløb udgør 640 kr.

De i § 16, stk. 3, nr. 4, fastsatte rådighedsbeløb udgør 1.420 kr. om måneden for børn indtil det fyldte 2. år, 1.810 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 2. år og indtil det fyldte 7. år og 2.600 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år.

Det i § 21 fastsatte rådighedsbeløb udgør 5.170 kr. om måneden. Har skyldneren en ægtefælle eller samlever, forhøjes rådighedsbeløbet med 3.600 kr.

Den i § 31, stk. 2, fastsatte nedre grænse i nettoindkomsten udgør 95.310 kr. Når nettoindkomsten kommer under dette beløb, fastsættes afdragsordninger vedrørende bøder enten under hensyntagen til gældens størrelse eller på baggrund af en konkret betalingsevnevurdering efter reglerne i kapitel 6 i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige.