åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "H.3.2 Hvilke skadesforsikringer er omfattet af stempelafgiftsloven" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Afsnittet beskriver, i hvilke situationer der skal betales stempelafgift ved oprettelsen af en skadesforsikring. Endvidere beskrives de typer af skadesforsikringer, der er belagt med en særlig afgift. Sidst i afsnittet er de afgiftsfrie skadesforsikringer beskrevet.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftspligtige skadesforsikringer H.3.2.1 
  • Generalpolicer  H.3.2.2
  • Genforsikringskontrakter H.3.2.3
  • Skadesforsikringer fritaget for afgift H.3.2.4