åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "H.3 Stempelafgift på skadesforsikringer" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår der skal betales stempelafgift af skadesforsikringer samt de forskellige muligheder for betaling og godtgørelse af stempelafgift på skadesforsikringer.

Afsnittet indeholder:

  • Indledning H.3.1
  • Hvilke skadesforsikringer er omfattet H.3.2
  • Hvornår indtræder stempelpligten H.3.3
  • Hvem skal betale afgiften H.3.4
  • Beregning af stempelafgift H.3.5
  • Ændringer i stemplede forsikringsdokumenter H.3.6
  • Betaling af stempelafgiften H.3.7
  • Godtgørelse af stempelafgift H.3.8