Individstruktur for fejliste på bånd/kassette


Filnavn: D0314315
Individnavn: Fejlliste på tape, CPS
Filnr: 785
Individnr: 7021
Individstørrelse: 928 (min/max tegn)
Start pos

Længde bytes

Repr Dataforkortelse  NR Bemærkninger (fx konstant).
1 4 A INDVNR 1 Individnummer, konstant: 7021.
5 4 A INDINDVNR   Nr. på fejlbehæftede CPS-individ: 2250 / 2251.
9 8 A OPSENR 6 Oplysningspligtiges SE- / CVR-nr. (Forsikringsselskabets / Pensionskassens / Bankens).
17 4 A OPREGNR 8 Pengeinstituttes registreringsnummer (filialnummer).
21 15 A POLICEKONTONR 9 Policenummer eller kontonummer.
36 10 A CPRNR 10 Indehaverens CPR-nr.
46 2 A ÅR 11 Det kalenderår, som indberetningen vedrører.
48 1 A FORTEGN 12 Fortegn på indskud / præmie: - (minus) for negativt beløb.
49 11 A PRÆMIEBIDRAG 13 indskud / præmie for kalenderåret i kroner.
60 2 A SKATTEKODE 14 Kode, der angiver pensionsordningen art.
62 2 A FRADRAGSKODE 15 Fradragskode.
74 8 A FILLER    
82 1 A EJERSTATUSKODE 16 Mulige værdier: blank, 0, 1, U, A, B, C, D.
83 1 A RETTEKODE 17 Rettelses- / korrektionskode.
84 20 A TINNR   Ikke tvunget felt i CPS - skal, hvis udfyldt, ske i korrekt sammenhæng med næste felt (se eventuelt individbeskrivelserne i forrige afsnit).
104 1 A TINTYPENRKODE   Ikke tvunget felt i CPS - skal, hvis udfyldt, ske i korrekt sammenhæng med forrige felt (se eventuelt individbeskrivelserne i forrige afsnit).
105 35 A FØDESTED   Ikke tvunget felt i CPS
140 2 A FØDELANDS LANDEKODE   Ikke tvunget felt i CPS
142 70 A FORNAVN   Navn og adressefelter udfyldes kun for valutaudlændinge, diplomater og herboende personer med ordninger, der er oprettet før pligten til at oplyse perosnnummer blev indført
212 70 A EFTERNAVN   -
282 70 A CO-NAVN  
352 70 A VEJNAVN   -
422 10 A HUSNR    -
432 5 A ETAGENR   -
437 10 A SIDEDØRNR   -
447 20 A POSTBOX   -
467 70 A LANDSBY   -
537 15 A POSTNR   -
552 70 A POSTDISTRIKT  
622 70 A HUSNAVN   -
692 20 A LEJLIGHED / VÆRELSESNR.   -
712 70 A EGN, LANDSDEL ELL. STAT   -
782 70 A LAND   -
852 2 A LANDEKODE   Udfyldes kun for valutaudlændinge
854  3 A  FEJLNR    Forekommer 25 gange
929 ORDNR    Kun relevant for udenlandske pensionsindberettere. 
938 1 A FILLER