Dato for udgivelse
02 Sep 2008 16:56
Gyldig til
1. januar 2012
Til
Registrerede virksomheder, der anvender standardsats ved godtgørelse af svovlafgift
Sagsnummer
08-124900
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé
Nyhedsbrev om indeksering (forhøjelse) af standardsatser for godtgørelse af svovlafgift

Ved lov nr. 524 af 17. juni 2008 er standardsatserne for kulprodukter, træpiller og halm til brug for beregning af godtgørelse af svovlafgift (svovlafgiftslovens § 9, stk. 6) blevet indekseret. Standardsatserne for afgiftsgodtgørelse er herved blevet opskrevet/forhøjet med 1,8 pct. pr. år i perioden 2008 - 2015. 

Indekseringen af standardsatserne hænger sammen med den indeksering/forhøjelse af energiafgifterne og svovlafgiften mv., som skete ved lov nr. 1536 af 19. december 2007, og som trådte i kraft den 1. januar 2008. Der henvises endvidere til SKATs nyhedsbrev af 18. december 2007 (Energiafgifter - indeksering af afgiftssatser på energiprodukter).

Standardsatser for afgiftsgodtgørelse i perioden 2008 - 2015

Godtgørelse for begrænsning af udledning af svovldioxid    1. jan. - 31. dec. 2008 1. jan. - 31. dec. 2009  1. jan. - 31. dec. 2010  1. jan. - 31. dec. 2011  1. jan. - 31. dec. 2012  1. jan. - 31. dec. 2013  1. jan. - 31. dec. 2014 

Fra 1. jan. 2015

For brændsel nævnt i § 1, nr. 5 - 7

Kulprodukter anvendt i risteanlæg eller fluid bed-anlæg  kr./ton   20,36   20,73  21,10  21,48  21,87  22,26  22,66  23,07
Kulprodukter  anvendt i andre anlæg  kr./ton   5,09   5,18   5,27   5,37   5,47   5,56   5,67   5,77
For brændsel nævnt i § 1, nr. 14 
Træpiller med svovlholdigt bindemiddel  kr./ton  8,14   8,29   8,44   8,59   8,75   8,90   9,06   9,23
Halm  kr./ton   8,14   8,29   8,44   8,59   8,75   8,90   9,06   9,23

Ikrafttræden

Ændringen er trådt i kraft den 1. september 2008, jf. bekendtgørelse nr. 836 af 18. august 2008.

De forhøjede standardsatser for 2008 kan første gang anvendes for forbrug i september.

Beregningseksempel for 2008 

Virksomheden har i september måned forbrugt 100 ton stenkul med 10 pct. vand i samme kedel. Svovlindhold: 0,78 pct. Kedlen er et risteanlæg.

Mængde kul uden vand 100 ton ÷ 10 pct. = 90 ton
Afgift 90.000 kg x 0,78 pct. x 20,4 kr. 14.320 kr.
÷ godtgørelse 90 ton x 20,36 kr. = 1.832 kr.
Afgift efter godtgørelse 12.488 kr.

Mere information

Hvis du har brug for mere information, er du velkommen til at kontakte SKAT på tlf. 72 22 18 18 eller via SKATs e-mail-formular på www.skat.dk/kontakt.

Nyhedsbrevet findes på SKATs hjemmeside www.skat.dk under Virksomhed - Nyheder. Du kan få tilsendt nyhedsbrevet ved at kontakte SKAT.

 

Med venlig hilsen

SKAT

   

Henvisning
Punktafgiftsvejledningen 2008-3, G.11.5.2.3