Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.8.1.3 om Momsgrundlaget ved handel mellem interesseforbundne parter ML § 29.