Det er ikke muligt for en medarbejder at anvende den særlige skatteordning, hvis medarbejderen i en nærmere bestemt periode har været ansat i virksomheden eller en anden virksomhed, som indgår i samme koncern. Begrundelsen for denne regel er, at ordningen er målrettet mod medarbejdere, der reelt rekrutteres i udlandet. Formålet med ordningen er ikke, at den skal kunne anvendes ved almindelig rotation af medarbejdere mellem en dansk virksomhed og dens udenlandske afdelinger, eller hvis rekrutteringen på anden måde reelt er foregået i Danmark. Se bemærkningerne til § 1, nr. 3 i Lovforslag nr. 162/2007 (Lov nr. 522 af 17. juni 2008).

Den periode, det drejer sig om, er en periode på 4 år, som ligger 3 år før og 1 år efter, at medarbejderens fulde eller begrænsede skattepligt til Danmark sidst ophørte. Medarbejderen kan ikke ansættes i en virksomhed,

  • hvor medarbejderen på noget tidspunkt i den nævnte 4-års-periode har været ansat, eller
  • som indgår i samme koncern, som den virksomhed, hvor medarbejderen på noget tidspunkt i den nævnte 4-års-periode har været ansat.

Spørgsmålet om koncernforbindelse vurderes på ansættelsestidspunktet. Hvis der er koncernforbindelse mellem den virksomhed, hvor medarbejderen ansættes og en anden virksomhed, hvor medarbejderen var ansat i 4-års perioden, kan ordningen ikke anvendes, jf. SKM2008.985.LSR. Denne afgørelse har samme betydning efter ændringen af KSL § 48 E, stk. 3, nr. 3 ved lov nr. 522 af 17. juni 2008.

Der er dog mulighed for at anvende den særlige skatteordning, hvis medarbejderen i en periode på 3 år forud for ansættelsens begyndelse ikke har været ansat i virksomheden eller en anden virksomhed, som indgår i samme koncern. Se KSL § 48 E, stk. 4.

Se afsnit D.B.5.1.9 om forskere, der har mulighed for at anvende ordningen i en institution eller virksomhed, hvor de tidligere har været ansat i den nævnte 4-års-periode.

Virkningen af reglen i KSL § 48 E, stk. 3, nr. 3, er beskrevet ved eksempler i bemærkningerne til § 1, nr. 3, i Lovforslag nr. 162/2007 (Lov nr. 522 af 17. juni 2008). Virksomhed A og B i eksemplerne er ikke koncernforbundne. De øvrige betingelser for at anvende ordningen er opfyldt, herunder at medarbejderen ikke har været skattepligtig til Danmark de seneste 10 år forud for ansættelsen:

  1. Medarbejderen er ansat i virksomhed A i Danmark og forflyttes til virksomhedens afdeling i udlandet. Den særlige skatteordning kan ikke anvendes ved tilbagevenden til virksomhed A i Danmark. (Medarbejderen er rekrutteret i Danmark.)
  2. Medarbejderen er ansat i virksomhed A i Danmark og forflyttes til virksomhedens afdeling i udlandet. Den særlige skatteordning kan anvendes, hvis medarbejderen ansættes i virksomhed B i Danmark. Det samme gælder, hvis medarbejderen ansættes direkte i virksomhed A's udenlandske afdeling og derefter ansættes i B i Danmark. (B rekrutterer i begge tilfælde medarbejderen hos A i udlandet.)
  3. Medarbejderen forflyttes til eller ansættes direkte i virksomhed A's afdeling i udlandet. Ønsker medarbejderen ansættelse i virksomhed A i Danmark, kan den særlige skatteordning kun anvendes, hvis medarbejderen ikke har været ansat i A-koncernen inden for de seneste 3 år.
  4. Medarbejderen forflyttes til eller ansættes direkte i virksomhed A's afdeling i udlandet. Efter 1 år bliver han ansat i virksomhed B's afdeling i udlandet. Ønsker medarbejderen ansættelse i virksomhed B i Danmark, skal han alene opfylde de almindelige adgangskrav, det vil sige 10 års ophold i udlandet. (B rekrutterer medarbejderen hos A i udlandet.) Dog må medarbejderen ikke have været ansat i B i 3 år forud for udlandsopholdet - rekrutteringen i udlandet skal være reel.
  5. Medarbejderen er ansat i virksomhed A i Danmark og ansættes i virksomhed B i udlandet. Den særlige skatteordning kan anvendes ved tilbagevenden til virksomhed A efter 3 år. (A rekrutterer medarbejderen hos B i udlandet.) Ordningen kan derimod ikke anvendes ved ansættelse i virksomhed B i Danmark. (B rekrutterer reelt medarbejderen hos A i Danmark.)

Med hensyn til ansættelsesforhold, der er indgået før den 19. juni 2008, har Østre Landsret ved fortolkning af den dagældende bestemmelse i KSL § 48 E, stk. 3, nr. 3, lagt vægt på, om medarbejderen reelt var rekrutteret i udlandet, jf. SKM2008.704.ØLR. Dommen har ikke betydning for ansættelsesforhold, der er indgået efter lovændringen.