Dato for udgivelse
10 jun 2008 10:59
SKM-nummer
SKM2008.525.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
08-083711
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning
Emneord
Dispensation, tilbagesalg, fusion
Resumé
Der var ansøgt om dispensation efter ligningslovens § 16 B, stk. 2, ved tilbagesalg af aktier til det udstedende selskab, som skete i forbindelse med en omvendt lodret skattepligtig fusion. Ansøgningen om dispensation kunne ikke imødekommes.
Reference(r)

Ligningsloven § 16 B

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-2 S.G.20.3.3

H2 har ansøgt om dispensation efter ligningslovens § 16 B, stk. 2 i forbindelse med tilbagesalg af hele selskabets beholdning af aktier i det modtagne selskab H1.

Tilbagesalget af aktier sker i forbindelse med en skattepligtig omvendt lodret skattepligtig fusion mellem H1 og H2, med H1 som det fortsættende selskab.

Ved fusionen overgår alle aktiver og passiver til H1. H2 ophører ved fusionen, og eneaktionæren i H2, - H3 -, modtager aktier i H1 som vederlag, og er efter fusionen eneaktionær i H1.

I SKM2008.328.SR har Skatterådet i et bindende svar afgjort, at en omvendte lodret skattepligtig fusion er en transaktion, hvor det det indskydende selskab sælger aktierne tilbage til det udstedende selskab, jf. ligningslovens § 16 B.

SKATs afgørelse

Normalt gives dispensation efter LL § 16 B til aktionærer, som afstår alle aktier i forbindelse med tilbagesalg af aktier til det aktieudstedende selskab. Efter praksis kan der henses til, om aktionæren reelt har opgivet sin indflydelse på den udbyttegivende aktivitet, jfr. Ligningsvejledningen 2008-2 S.G.20.3.3.

Da aktionæren H2 imidlertid ophører med at eksistere i forbindelse med aktiesalget, giver det efter SKAT's opfattelse ikke nogen mening at vurdere, om selve aktionæren reelt har opgivet sin indflydelse på den udbyttegivende aktivitet. I en situation, hvor aktionæren i forbindelse med aktiesalget ophører med at eksistere, er det efter SKATs opfattelse nødvendigt at bedømme aktionærindflydelsen på grundlag af en samlet vurdering af koncernens og aktionærens forhold.

Da aktionærindflydelsen i det aktieudstedende selskab fuldt ud bevares indenfor koncernen, nemlig hos moderselskabet H3, er betingelserne for at der kan meddeles dispensation ikke - på det foreliggende grundlag - opfyldt, hvorfor SKAT ikke kan imødekomme ansøgningen om dispensation efter LL § 16 B.