Dato for offentliggørelse
17 Jan 2011 11:40
Overordnede emner
Skat
Resumé

Vejledningen omhandler beskatning af pensionsafkast i danske pensionsinstitutter og for pensionsordninger i danske og udenlandske penge- og pensionsinstitutter. 

Vejledningen gælder for indkomståret 2010.

Hvad er nyt?

Vejledningen er opdateret med ændringer, som følge af L 2009-06-12 nr. 462, L 2009-12-16 nr. 1263, L 2009-12-16 nr. 1278, L 2010-06-25 nr. 724 og L 2010-12-21 nr. 1561, og som har virkning for indkomståret 2010. Ændringer i lov nr. 1561 af 21. december 2010, som først har virkning for indkomståret 2011 er ikke med i denne vejledning, men vil komme med i en senere opdateret vejledning vedrørende indkomståret 2011.

Vejledningen indeholder i forhold til den tidligere udgave af vejledningen præciseringer af specielt reglerne om lempelse for udenlandsk skat, jf. PAL § 20, reglerne om udbetaling af negativ skat, jf. PAL § 25 og reglerne om forsikringsselskabers mv. underretning af kunder mv.

ISBN-nummer
978-87-7121-011-8
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Beskatning af pensionsafkast - 2010" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.