Dato for offentliggørelse
07 jul 2009 13:50
Overordnede emner
Skat
Resumé

Vejledningen omhandler beskatning af pensionsafkast for pensionsordninger i udenlandske penge- og pensionsinstitutter. For udenlandske pensionsordninger er reglerne gældende fra indkomståret 2008.

Vejledningen gælder for danske pensionsordninger fra indkomståret 2010.

Hvad er nyt?
Ændringer som følge L2008-04-08 nr. 221, L2008-12-19 nr. 1339 og L2008-12-19 nr. 1344 er indarbejdet.
ISBN-nummer
978-87-7059-659-6