Dato for offentliggørelse
27 Nov 2008 10:31
Overordnede emner
Skat
Resumé

Vejledningen omhandler beskatning af pensionsafkast for pensionsordninger i udenlandske penge- og pensionsinstitutter. For udenlandske pensionsordninger er reglerne gældende fra indkomståret 2008.

Vejledningen gælder for danske pensionsordninger fra indkomståret 2010.

Hvad er nyt?

Følgende afsnit er nye:

 • Særlig for danske pengeinstitutter med begrænset skattepligtige pensionskunder (under afsnit A.1.1)
 • Afsnit A.2 Skattepligtige pensionsinstitutter (PAL § 1, stk. 2)
 • Afsnit B.5 Beskatningsgrundlaget på institutniveau og underliggende afsnit B.5.1, B.5.2 og B.5.3
 • B.7.4 Arbejdsmarkedets Tillægspension (PAL § 10, stk. 3)
 • B.7.5 Lønmodtagernes Dyrtidsfond (PAL § 10, stk. 4)
 • C.2.1 Nettoopgørelse (PAL § 14)
 • C.2.3.5 Annullering af egne aktier (PAL § 15, stk. 5)
 • Opgørelse af negatib PAL-skat til udbetaling for danske penge- og pensionsinstitutter (under afsnit C.3.1)
 • C.3.2 Overdragelse, fusion, fission med videre (PAL § 18)
 • C.3.3 Overdragelse af virksomhed til nystiftede datterselskaber (PAL § 19)
 • Eksempel undder C.3.4.4 Fremførsel til senere indkomstår (PAL § 20, stk. 3) er ændret.
 • C.3.4.5 Lempelse for selskabsskattepligtige livsforsikringsselskaber (PAL § 20, stk. 4)
 • Undtagelse (PAL § 23, stk. 4, 1. og 2. pkt) under afsnit D.1.3.1 er ændret.
 • Overførsel fra et udenlandsk pengeinstitut til dansk pengeinstitut (under afsnit D.1.3.1)
 • D.1.4 Ophør af skattepligt (PAL § 24)
 • Eksempel under afsnit D.3 Morarenter (PAL § 24)
 • Henvisning til vejledning under afsnit D.6 Øvrige regler vedrøreende PAL´s administration (PAL § 31)
 • D.9 Skattepligtige institutioner under administration (PAL § 35)

Herudover er der foretaget mindre rettelser i eksisterende tekster, bl. a. i afsnit C.2.3, D.1.1, D.1.2, D.4. Afsnit D.9. Bindende svar er ændret til afsnit D.10 pga. det nye afsnit D.9 Skattepligtige institutioner under administration (PAL § 35).

ISBN-nummer
978-87-7059-542-1