Dato for offentliggørelse
01 Jul 2008 15:20
Overordnede emner
Skat
Resumé
Vejledningen omhandler beskatning af pensionsafkast for pensionsordninger i udenlandske penge- og pensionsinstitutter. For udenlandske pensionsordninger er reglerne gældende fra indkomståret 2008.
Hvad er nyt?
Vejledningen er en ny titel i serien af juridiske vejeldninger fra SKAT.
ISBN-nummer
978-87-7059-429-5