Dato for offentliggørelse
29 sep 2023 14:16
Serienummer
S nr. 37
Resumé

Denne vejledning beskriver reglerne for administration af eSkattekort. eSkattekort er betegnelsen for kombinationen af skattekortoplysninger og lønindeholdelsesprocenter i forbindelse med inddrivelse af gæld.

Hvad er nyt?

Nyt i denne version 2.8

Der er foretaget ændringer i en række afsnit så de nye regler for lønindeholdelse pr. 1. oktober 2023 reflekteres mere præcist i afsnittene.

De nye regler betyder, at særskilt lønindeholdelse ophører og der fremadrettet kan lønindeholdes med almindelig lønindeholdelse i indkomsttyper, der tidligere var forbeholdt særskilt lønindeholdelse. De berørte afsnit er afsnit 1, afsnit 2.6, afsnit 3.1, afsnit 3.2, afsnit 3.3, afsnit 4.1, afsnit 4.3, afsnit 6, afsnit 7, afsnit 9.1 samt bilag 1.

Vejledningen vil kun indeholde oplysninger om aktuelle regler for lønindeholdelse og der henvises derfor til tidligere versioner af eSkattekortvejledningen for oplysninger om lønindeholdelse til perioder med fx særskilt lønindeholdelse.

Derudover er strukturen ændret så afsnit med beslægtet indhold er samlet under de relevante hovedafsnit. Strukturen af vejledningen fremgår altid af indholdsfortegnelsens træstruktur til venstre for afsnittene.

Nyt i tidligere version 2.7:

Der er foretaget mindre præciseringer i afsnit 10. Brug af skattekortfradrag.

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen