Dato for udgivelse
18 mar 2008 07:11
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 okt 2007 09:30
SKM-nummer
SKM2008.243.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-170698
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
udbytte, investeringsforening, udbytteskat, statusskift
Resumé

Skatterådet fandt, at en bevisudstedende og udloddende investeringsforening, der har skiftet status fra en blandet afdeling til en udloddende obligationsafdeling, ikke længere skal indeholde udbytteskat.

Hjemmel

Aktieavancebeskatningsloven § 22, stk. 2
Kildeskattelovens § 65, stk. 3

Reference(r)
-
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-3, afsnit S.G.12.

Spørgsmål

Kan det bekræftes, at en investeringsforening ikke skal indeholde udbytteskat ved udbetaling af udbytte fra en afdeling, der har skiftet status fra at være en udloddende blandet afdeling til at være en udloddende obligationsafdeling?

Svar

Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

"På ordinær generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling blev det besluttet at omdanne afdeling X til afdeling Y i samme forening.

Afdeling X investerede i både aktier og obligationer, mens afdeling Y alene investerer i obligationer. Både før og efter omdannelsen er afdelingen bevisudstedende og udloddende, jf. ligningslovens § 16 C, stk. 2.

Da det følger af kildeskattelovens § 69, at foreningen hæfter umiddelbart overfor det offentlige, såfremt den ikke indeholder udbytteskat i tilfælde, hvor den er forpligtet hertil, er det i foreningens interesse i at få dette spørgsmål besvaret, hvorfor spørgsmålene stilles på egne vegne og gebyr betales herfor, jf. skatteforvaltningslovens § 23, stk. 2."

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

"Det følger af kildeskattelovens § 65, stk. 3, jf. stk. 1, at en bevisudstedende udloddende investeringsforening som udgangspunkt skal indeholde udbytteskat på 28 pct. ved udbetaling af udbytte.

Dette udgangspunkt modificeres imidlertid i kildeskattelovens § 65, stk. 3 sidste punktum, hvoraf det fremgår, at der ikke skal indeholdes udbytteskat ved udlodning fra obligationsbaserede investeringsforeninger som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 22, stk. 2.

Efter omdannelsen er afdelingen omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 22, stk. 2. Dette var ikke tilfældet før omdannelsen.

Det er foreningens opfattelse, at det er den skattemæssige status på udlodningstidspunktet, der er afgørende for om der skal indeholdes udbytteskat efter reglerne i kildeskattelovens § 65 og ikke status på tidspunktet for optjeningen af de enkelte bestanddele af den udlodning, der udbetales.

Denne retsstilling ønskes imidlertid bekræftet for at undgå en situation, hvor foreningen fejlagtig udbetaler udbytte uden tilbageholdelse af udbytteskat."

SKATs indstilling og begrundelse

Investeringsforeningen er en bevisudstedende og udloddende forening i henhold til ligningslovens § 16 C, stk. 1. Foreningen går nu fra af at være en blandet investeringsforening (investerer i både aktier og obligationer) til at være en obligationsbaseret forening (investerer alene i obligationer).

Overgangen fra en blandet forening til en obligationsbaseret forening medfører ikke et skift af skattemæssig status og udløser derfor ikke nogen beskatning.

En blandet bevisudstedende og udloddende investeringsforening skal efter kildeskattelovens § 65, stk. 1 og 3, indeholde udbytteskat.

Investeringsforeningen går nu fra at være en blandet forening til at være en obligationsbaseret forening omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 22, stk. 2.

Efter kildeskattelovens § 65, stk. 3, 3. pkt., skal obligationsbaserede investeringsforeninger omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 22, stk. 2, ikke indeholde udbytteskat.

Undtagelsen fra indeholdelse af udbytteskat er indsat ved Lov nr. 838 af 2. december 1998. Det fremgår alene af bemærkningerne, at udlodninger fra obligationsbaserede investeringsforeninger omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 2 d, stk. 2 (nu § 22, stk. 2), ikke skal indeholde udbytteskat.

SKAT indstiller med baggrund i ovenstående at svare Ja til spørgsmål 1.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling.