Dato for udgivelse
22 Dec 2011 10:57
Til
Til bl.a. virksomheder, der fremstiller eller fra udlandet modtager varer, som er omfattet af forbrugsafgiftsloven
Sagsnummer
1.0
Resumé

Med finansloven for 2012 forhøjes afgiftssatserne på cigaretpapir, skrå og snus (røgfri tobak) i forbrugsafgiftsloven.


Afgiftssatserne på cigaretpapir, skrå og snus (røgfri tobak) forhøjes fra den 1. januar 2012.

Forhøjelsen er en del af finansieringen af finansloven for 2012, hvor satserne i blandt andet forbrugsafgiftsloven forhøjes i 2012 og 2013. Dog forhøjes satsen på cigaretpapir ikke i 2013.

Reglerne finder du i forbrugsafgiftslovens § 12 og § 13.

De nye afgiftssatser
Af varer der i perioden fra og med 1. januar 2012 til og med den 31. december 2012 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, skal der betales afgift med følgende satser:

Vare

Afgiftssats pr. stk.

Cigaretpapir (§ 12, stk. 1)

5 øre

 

Vare

Afgiftssats pr. kg.

Kardusskrå og snus (røgfri tobak) omfattet af § 13, stk. 1

65,90 kr.

Anden røgfri tobak (spunden skrå) omfattet af § 13, stk. 2

239,53 kr.

Af varer der fra og med den 1. januar 2013 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, skal der betales afgift med følgende satser:

Vare

Afgiftssats pr. stk.

Cigaretpapir, § 12, stk. 1

5 øre

Vare

Afgiftssats pr. kg.

Kardusskrå og snus (røgfri tobak) omfattet af § 13, stk. 1

68,76 kr.

Anden røgfri tobak (spunden skrå) omfattet af § 13, stk. 2

249,95 kr.

Mere information
Hvis du har spørgsmål om stigningen i punktafgifterne, kan du i hverdagene mellem jul og nytår kontakte SKAT på telefon 72 22 12 43 mellem kl. 10.00 og 13.00. Efter nytår er du velkommen til at kontakte SKAT på telefon 72 22 18 18.

For anden information om afgift på cigaretpapir, skrå og snus (røgfri tobak) henvises til SKATs punktafgiftsvejledning afsnit C.3. Vejledningen findes på SKATs hjemmeside skat.dk.

Find dette og andre nyhedsbreve på SKATs hjemmeside skat.dk - Virksomheder, Nyheder.

Du kan også tilmelde dig nyhedsmailen ved at klikke på Nyhedsmail i den øverste bjælke på skat.dk - virksomheder.

Henvisning Punktafgiftsvejledningen afsnit C.3