Dato for udgivelse
22 Dec 2011 10:56
Til
Til bl.a. virksomheder, der fremstiller eller fra udlandet modtager varer, som er omfattet af forbrugerafgiftsloven
Sagsnummer
1.0
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Med finansloven for 2012 forhøjes afgiftssatserne på kaffe og te, kaffe- og teekstrakter mv. og kaffeerstatninger mv. i forbrugsafgiftsloven.


Afgiftssatserne på rå kaffe, brændt kaffe, kaffeekstrakter, kaffeerstatning og kaffetilsætning, te og teekstrakter forhøjes med virkning fra 1. januar 2012. Forhøjelsen er en del af finansieringen af finansloven for 2012, hvor satserne i blandt andet forbrugsafgiftsloven forhøjes i 2012 og 2013.

Reglerne finder du i forbrugsafgiftslovens § 11, § 11 a og § 11 b.

De nye afgiftssatser
For varer der i perioden fra og med 1. januar 2012 til og med den 31. december 2012 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, skal der betales afgift med følgende satser:

Vare

Toldtarifposition

Afgiftsats pr. kg. nettovægt

Rå kaffe omfattet af § 11, stk. 1.

 0901 11-12

5,70 kr.

Brændt kaffe omfattet af § 11, stk. 2.

 0901 21-22

6,84 kr.

Kaffeekstrakter uden indhold af andre bestanddele end kaffe omfattet § 11, stk. 3.

 2101 11

14,82 kr.

Af varer under toldtariffens pos 0901 90 og 2101 12, der ikke i sig selv er afgiftspligtige efter § 11, stk. 1 - 3, men som indeholder kaffe eller kaffeekstrakt, betales der afgift efter stk. 1 - 3 af varens indhold af kaffe eller kaffeekstrakt.

0901 90

2101 12

 

Kaffeerstatning og kaffetilsætning, herunder blandinger af de nævnte varer med kaffe, omfattet af § 11 a.

 

0,67 kr. *)

Te omfattet af § 11 b, stk. 1.

 0902

6,54 kr.

Teekstrakter uden indhold af andre bestanddele end te, omfattet af § 11 b, stk. 2.

 

16,32 kr.

Af varer under toldtariffens pos 2101 20, der ikke i sig selv er afgiftspligtige efter § 11 b, stk. 2, men som indeholder teekstrakt, skal der betales afgift efter § 11 b, stk. 2, af varens indhold af teekstrakt.

2101 20

 

*) af varens indhold af kaffeerstatning og kaffetilsætning.

For varer der fra og med 1. januar 2013 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, skal der betales afgift med følgende satser:

Vare

Toldtarifposition

Afgiftsats pr. kg. nettovægt

Rå kaffe omfattet af § 11, stk. 1.

 0901 11-12

5,95 kr.

Brændt kaffe omfattet af § 11, stk. 2.

 0901 21-22

7,14 kr.

Kaffeekstrakter uden indhold af andre bestanddele end kaffe omfattet § 11, stk. 3.

 2101 11

15,47 kr.

Af varer under toldtariffens pos 0901 90 og 2101 12, der ikke i sig selv er afgiftspligtige efter § 11, stk. 1 - 3, men som indeholder kaffe eller kaffeekstrakt, betales der afgift efter stk. 1 - 3 af varens indhold af kaffe eller kaffeekstrakt.

0901 90

2101 12

 

Kaffeerstatning og kaffetilsætning, herunder blandinger af de nævnte varer med kaffe, omfattet af § 11 a.

 

0,70 kr. *)

Te omfattet af § 11 b, stk. 1.

 0902

6,82 kr.

Teekstrakter uden indhold af andre bestanddele end te, omfattet af § 11 b, stk. 2.

 

17,03 kr.

Af varer under toldtariffens pos 2101 20, der ikke i sig selv er afgiftspligtige efter § 11 b, stk. 2, men som indeholder teekstrakt, skal der betales afgift efter § 11 b, stk. 2, af varens indhold af teekstrakt.

2101 20

 

*) af varens indhold af kaffeerstatning og kaffetilsætning.

Mere information
Hvis du har spørgsmål om stigningen i punktafgifterne, kan du i hverdagene mellem jul og nytår kontakte SKAT på telefon 72 22 12 43 mellem kl. 10.00 og 13.00. Efter nytår er du velkommen til at kontakte SKAT på telefon 72 22 18 18.

For anden information om afgift på kaffe og te, kaffe- og teekstrakter mv. og kaffeerstatninger mv. henvises til SKATs punktafgiftsvejledning afsnit D.3. Vejledningen findes på SKATs hjemmeside skat.dk.

Find dette og andre nyhedsbreve på SKATs hjemmeside skat.dk - Virksomheder, Nyheder.

Du kan også tilmelde dig nyhedsmailen ved at klikke på Nyhedsmail i den øverste bjælke på skat.dk - virksomheder.

Henvisning Punktafgiftsvejledningen afsnit D.3