Dato for udgivelse
22 Dec 2011 11:00
Til
Til virksomheder, der fremstiller eller fra udlandet modtager varer, som er omfattet af forbrugsafgiftsloven
Sagsnummer
1.0
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Med finansloven for 2012 forhøjes afgiftssatserne på glødelamper mv. og elektriske sikringer. Samtidig forenkles reglerne om afgift på glødelamper, der ikke er beregnet til brug i motordrevne køretøjer (autopærer).


Afgiftssatserne på elektriske glødelamper, damplamper, herunder lysstoflamper, samt neonrør og tilsvarende lysrør samt sikringer til stærkstrømsanlæg forhøjes med virkning fra 1. januar 2012.

Forhøjelsen er en del af finansieringen af finansloven for 2012, hvor satserne i blandt andet forbrugsafgiftsloven forhøjes i 2012 og 2013.

Samtidig forenkles reglerne om afgift på elektriske glødelamper, der ikke er beregnet til brug i motordrevne køretøjer (autopærer).

Du finder reglerne i forbrugsafgiftslovens § 3.

Forenkling af regler om afgift på glødelamper
Hidtil har der været to afgiftssatser på glødelamper, der ikke er beregnet til brug i motordrevne køretøjer (autopærer). Satserne har været afhængige af glødelampernes størrelse. Fra og med 1. januar 2012 forenkles reglerne, så der fremover skal betales samme afgiftssats af de pågældende glødelamper.

Forenklingen af reglerne betyder bl.a., at nogle glødelamper fremover bliver billigere i afgift. Der er ikke mulighed for at få godtgjort afgiften af glødelamper, der ligger på lager med en højere afgift, fx glødelamper som en varemodtager har importeret inden afgiftsændringen.

De nye afgiftssatser
For varer der fra og med den 1. januar 2012 til og med den 31. december 2012 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, skal der betales afgift med følgende satser:

Vare

Afgiftssats pr. stk.

Elektriske glødelamper, bortset fra elektriske glødelamper beregnet til brug i motordrevne køretøjer (autopærer), omfattet af forbrugsafgiftslovens § 3, stk. 1

2,32 kr.

Elektriske glødelamper beregnet til brug i motordrevne køretøjer (autopærer) omfattet af forbrugsafgiftslovens § 3, stk. 2

2,88 kr.

Damplamper, herunder lysstoflamper, samt neonrør og tilsvarende lysrør omfattet af forbrugsafgiftslovens § 3, stk. 3. Ensoklede lavenergilysstofrør (lavenergipærer) er fritaget for afgift.

7,85 kr.

Sikringer til stærkstrømsanlæg omfattet af forbrugsafgiftslovens § 3, stk. 4. Sikringer til højspændingsanlæg er fritaget for afgift.

0,52 kr.

For varer der fra og med den 1. januar 2013 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, skal der betales afgift med følgende satser:

Vare

Afgiftssats pr. stk.

Elektriske glødelamper, bortset fra elektriske glødelamper beregnet til brug i motordrevne køretøjer (autopærer), omfattet af forbrugsafgiftslovens § 3, stk. 1

2,42 kr.

Elektriske glødelamper beregnet til brug i motordrevne køretøjer (autopærer) omfattet af forbrugsafgiftslovens § 3, stk. 2

3,00 kr.

Damplamper, herunder lysstoflamper, samt neonrør og tilsvarende lysrør omfattet af forbrugsafgiftslovens § 3, stk. 3. Ensoklede lavenergilysstofrør (lavenergipærer) er fritaget for afgift.

8,19 kr.

Sikringer til stærkstrømsanlæg omfattet af forbrugsafgiftslovens § 3, stk. 4. Sikringer til højspændingsanlæg er fritaget for afgift.

0,55 kr.

Mere information
Hvis du har spørgsmål om stigningen i punktafgifterne, kan du i hverdagene mellem jul og nytår kontakte SKAT på telefon 72 22 12 43 mellem kl. 10.00 og 13.00. Efter nytår er du velkommen til at kontakte SKAT på telefon 72 22 18 18.

For anden information om afgift på glødelamper mv. henvises til SKATs punktafgiftsvejledning afsnit I.1. Vejledningen findes på SKATs hjemmeside www.skat.dk.

Find dette og andre nyhedsbreve på SKATs hjemmeside skat.dk - Virksomheder, Nyheder.

Du kan også tilmelde dig nyhedsmailen ved at klikke på Nyhedsmail i den øverste bjælke på skat.dk - virksomheder.

Henvisning Punktafgiftsvejledningen afsnit I.1.