Bestemmelser

Bestemmelser

 1. Dette kapitel omfatter ikke:

  a) dyreblod henhørende under pos. 0511

  b) isolerede kemisk definerede forbindelser (bortset fra de i bestemmelse 2 a), 3 a), 4 a) og 5 nævnte)

  c) kunstigt fremstillede krystaller (bortset fra optiske artikler) af kaliumchlorid af vægt 2,5 g eller derover pr. stk., henhørende under pos. 3824; optiske artikler af kaliumchlorid (pos. 9001).

 2. Pos. 3102 omfatter kun følgende varer, forudsat de ikke fremkommer i former eller pakninger, som beskrevet i pos. 3105:

  a) Varer af følgende beskaffenhed:

      1) natriumnitrat, også kemisk rent

      2) ammoniumnitrat, også kemisk rent

      3) dobbeltsalte, også kemisk rene, af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat

      4) ammoniumsulfat, også kemisk rent

      5) dobbeltsalte (også kemisk rene) eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat

      6) dobbeltsalte (også kemisk rene) eller blandinger af calciumnitrat og magnesiumnitrat

      7) calciumcyanamid, også kemisk rent eller behandlet med olie

      8) urinstof, også kemisk rent.

  b) Gødningsstoffer bestående af blandinger af de under litra a) nævnte produkter.

  c) Gødningsstoffer bestående af ammoniumchlorid eller af de under litra a) eller b) nævnte produkter, blandet med kridt, gips eller     andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi.

  d) Flydende gødningsstoffer bestående af vandige eller ammoniakalske opløsninger af de under litra a) 2) eller a) 8) nævnte produkter, eller af blandinger af disse produkter

 3. Pos. 3103 omfatter kun følgende varer, forudsat de ikke fremkommer i former eller pakninger, som beskrevet i pos. 3105:

  a) Varer af følgende beskaffenhed:

      1) thomasslagge

     2) naturlige phosphater henhørende under pos. 2510, brændte eller varmebehandlede på en mere omfattende måde end nødvendig    for fjernelse af urenheder

     3) superphosphat (enkelt, dobbelt eller tredobbelt)

     4) calciumhydrogenortophosphat med indhold af fluor på 0,2 vægtprocent eller derover, beregnet på grundlag af tørsubstansen.

  b) Gødningsstoffer bestående af indbyrdes blandinger af de under litra A) nævnte produkter uden hensyn til indholdet af fluor

  c) Gødningsstoffer bestående af de under litra a) eller b) nævnte produkter uden hensyn til indholdet af fluor, blandet med kridt, gips eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi.

 4. Pos. 3104 omfatter kun følgende varer, forudsat de ikke fremkommer i former eller pakninger, som beskrevet i pos. 3105:

  a) Varer af følgende beskaffenhed:

      1) rå, naturlige kaliumsalte (fx karnallit, kainit, sylvinit)

      2) kaliumchlorid, også kemisk rent (undtagen varer nævnt i bestemmelse 1 c))

      3) kaliumsulfat, også kemisk rent

      4) kaliummagnesiumsulfat, også kemisk rent.

  b) Gødningsstoffer bestående af indbyrdes blandinger af de under litra a) nævnte produkter.

 5. Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat) og diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat), også kemisk rene, samt indbyrdes blandinger af disse produkter tariferes under pos. 3105.

 6. Som andre gødningsstoffer henhørende under pos. 3105 betrages kun produkter, der anvendes som gødningsstoffer og som indeholder mindst et af gødningselementerne kvælstof, phosphor eller kalium som væsentlig bestanddel.

 

 

 Generelle bestemmelser for afsnittet

Klik her for at se "Generelle bestemmelser for afsnit VI"