Bestemmelser

 1. A) Varer (undtagen radioaktive malme), der omfattes af varebeskrivelsen i pos. 2844 eller 2845, skal tariferes i den pågældende position, selv om de eventuelt kunne henføres til en anden position i nomenklaturen.

  B) Med de begrænsninger, der følger af litra A, skal varer, der omfattes af varebeskrivelsen i pos. 2843, 2846 eller 2852, tariferes i den pågældende position, selv om de eventuelt kunne henføres til en anden position i dette afsnit.

 2. Med de begrænsninger, der følger af bestemmelse 1, skal varer, der foreligger i doseret stand eller i pakninger til detailsalg og som følge deraf omfattes af en af positionerne 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 eller 3808, tariferes i den pågældende position, selv om de eventuelt kunne henføres til en anden position i nomenklaturen.

 3. Varer i sæt bestående af to eller flere særskilte bestanddele, der alle eller for en dels vedkommende henhører under dette afsnit, og som er bestemt til, efter sammenblanding, at udgøre en vare omhandlet i afsnit VI eller VII, tariferes i den position, der omfatter sidstnævnte vare, forudsat at bestanddelene:

  a) efter emballeringsmåden klart kendetegner sig som bestemt til at anvendes sammen uden forudgående ompakning

  b) foreligger samtidigt, og

  c) kendetegner sig, enten ved deres art eller det foreliggende mængdeforhold, som bestemt til at komplettere hinanden.

 4. Hvis et produkt svarer til beskrivelsen i en eller flere positioner i afsnit VI, fordi det bliver beskrevet ved navn eller funktion, og samtidig svarer til beskrivelsen i pos. 3827, skal det tariferes under en position, hvor der henvises til produktet ved dets navn eller funktion, og ikke under pos. 3827.