Almindelig begrænset skattepligtige/grænsegængerreglerne:
Kan jeg få fradrag for...: uden
grænsegængerreglerne?
med valg afgrænsegængerreglerne?
Befordring, brofradrag, færge  JA  JA
Fagforening  JA, max. 6.000 DKK JA, max. 6.000 DKK 
Fradrag for A-kasse, arbejdsløshedsforsikring  JA, hvis der ikke er mulighed for fradrag i Sverige eller andet land  JA
Indbetaling til efterløns- og fleksordning  NEJ  JA
Personfradrag, lønmodtagere  JA, hvis du er skattepligtig hele året, eller hvis din indkomst omregnes til helårsindkomst  JA
Personfradrag, selvstændige erhvervsdrivende  NEJ  JA
Beskæftigelsesfradrag  JA  JA
Jobfradrag  JA  JA
Ekstra pensionsfradrag  JA  JA
Fradrag for underholdsbidrag og børnebidrag  NEJ  JA
Renteudgifter til boliglån   NEJ *1  JA
Andre private renteudgifter  NEJ *1  JA
Fradrag for gaver til velgørende foreninger   NEJ  JA
Fradrag for indskud på danske privattegnede pensionsordninger  NEJ  JA

Fradrag for betalte obligatoriske socialsikringsbidrag, hvis de opkræves hos lønmodtageren selv eller den selvstændige erhvervsdrivende 

 JA JA 
Sambeskatning med ægtefælle  NEJ  JA
Håndværkerfradrag (Servicefradrag)  NEJ *2 JA 

*1 Der er fradragsret for renteudgifter på gæld i dansk ejendom.
*2 Der er ret til håndværkerfradrag/servicefradrag vedrørende dansk ejendom.