Dato for udgivelse
23 Dec 2003 10:37
SKM-nummer
SKM2003.591.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/03-412-00770
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Resumé

Told- og skattestyrelsen er blevet spurgt om, hvilken værdi der skal lægges til grund ved beregningen af beskatningsgrundlaget for fri helårsbolig for hovedaktionærer, og direktører og andre med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, samt på fri sommerbolig generelt for indkomståret 2003. Skatteministeriet er af den opfattelse, at det er vurderingen pr. 1. januar 2002, der skal lægges til grund, da der ikke foreligger én pr. 1. oktober 2002.

Reference(r)
Ligningsloven § 16, stk. 5 og 9
Henvisning
Ligningsvejledningen 2003-2 A.B.1.9.5, A.B.1.9.6
Vejledning om indeholdelse af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag 2003-2 B.1.6.4, B.1.6.5
Henvisning
Ligningsvejledningen 2003 - 4 S.F.2.2.1

Told- og skattestyrelsen er blevet spurgt om, hvilken værdi der skal lægges til grund ved beregningen af beskatningsgrundlaget efter ligningslovens § 16, stk. 5 og 9 for fri helårsbolig for hovedaktionærer, og direktører og andre med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, samt for fri sommerbolig generelt for indkomståret 2003.

Tvivlen er opstået efter den seneste ændring af bestemmelserne, ved lov nr. 292 af 15. maj 2002, hvor beregningsgrundlaget blev ændret som følge af, at vurderingsloven er omlagt, så vurderingerne og årsreguleringerne nu foretages pr. 1. oktober.

Skatteministeriet er af den opfattelse, at det er vurderingen pr. 1. januar 2002, der skal lægges til grund ved beregningen, da der ikke foreligger én pr. 1. oktober 2002.

Ved indberetning og ligning de følgende år skal vurderingen henholdsvis pr. 1. oktober 2003, og senere årsreguleringer og vurderinger pr. denne dato anvendes.