Dato for udgivelse
17 Dec 2003 14:47
SKM-nummer
SKM2003.564.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/03-4742-2002
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Amortisationsrente, rateopsparing, pensionsbeskatning
Resumé

Rateopsparing i pensionsøjemed. Amortisationsrenten for udbetalingsåret 2004 er fastsat til 3,39 %.

Reference(r)

Pensionsbeskatningsloven § 11 A, stk. 2, nr. 2, og stk. 3

Henvisning

Ligningsvejledningen 2003 A.C.1.2.3.4

Ifølge pensionsbeskatningslovens § 11 A, stk. 2, kan en kontohaver før rateudbetaling påbegyndes vælge et udbetalingsforløb med årlig rateudbetaling, der udgør et beløb, som ved uændret rente i hele udbetalingsperioden vil give lige store rater. Med henblik på fastsættelsen af den årlige rate meddeles det herved, at amortisationsrenten ifølge pensionsbeskatningslovens § 11 A, stk. 3, for udbetalingsåret 2004 er fastsat til 3,39 % (uændret i forhold til udbetalingsåret 2003).