Dato for udgivelse
16 Dec 2003 17:32
SKM-nummer
SKM2003.563.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/02-301-00910
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Moms, fritagelse, administration, fast ejendom, vicevært
Resumé

Told- og Skattestyrelsen udtaler, at ejendomsadministrators levering af viceværtydelser er momspligtig.

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 8

Henvisning

Momsvejledningen 2003-2 D.11.8

Indledning

Told- og Skattestyrelsen skal på given foranledning udtalt sig om den momsmæssige behandling af ejendomsadministratorers levering af viceværtydelser.

Det for styrelsen forelagte spørgsmål vedrører en situation, hvor ejendomsadministrator som led i aftalen mellem udlejer og administrator om administration af den eller de pågældende ejendomem skal varetage viceværtfunktionen i ejendommen(e) ved hjælp af viceværter ansat af og hos administrator.

Der er således ikke tale om viceværtydelser, hvis viceværten er ansat af udlejer, men administrator udøver instruktionsbeføjelsen.

Viceværtarbejde

Varetagelse mod vederlag af viceværtfunktionen for udlejer ved hjælp af administrators personale er selvstændig økonomisk virksomhed, der er momspligtig efter momslovens §§ 3 og 4.

Arbejde som vicevært er ikke en af de opgaver, som administrator efter praksis, jf. Momsvejledning 2003-2, afsnit D.11.8, kan udføre momsfrit efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, som led i ejendomsadministration. Det følger heraf, at hvis en af administrators ansatte udfører arbejde som vicevært, er den pågældendes arbejde heller ikke omfattet af fritagelsen.

Det er derfor momspligtigt, hvis ejendomsadministrator som led i aftalen mellem udlejer og administrator om administration af den eller de pågældende ejendomem skal varetage viceværtfunktionen i ejendommen(ene) ved hjælp af viceværter ansat af og hos administrator.

Derimod er administrators ansættelse, afskedigelse og instruktion/ledelse af viceværter og viceværtafløsere omfattet af fritagelsen, jf. Momsvejledningens afsnit D.11.8.