Dato for offentliggørelse
03 jan 2011 12:10
Overordnede emner
Told
Resumé

Toldtariffen anvendes ved ind- og udførsel af varer og er grundlag for såvel toldbehandlingen som indsamlingen af oplysninger til udenrigshandelsstatistikken, herunder Intrastat.

Alle varer, der fortoldes eller udføres skal angives med et positionsnummer (varekode).
Hvad er nyt?
Samtlige rettelsesskrivelser mv. udsendt til og med den 2. december 2010 er indarbejdet i rettelsen.
ISBN-nummer
978-87-7121-000-2