Dato for udgivelse
16 okt 2007 15:48
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 sep 2007 14:52
SKM-nummer
SKM2007.722.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-153034
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Indeholdelses- og registreringspligt
Emneord
Indeholdelse, skat
Resumé
Skatterådet har giver dispensation for kravet om indeholdelse af skat og beskatning af beløb som indsamles i forbindelse med Operation Dagsværk 2007.
Reference(r)

Kildeskatteloven § 46

Operation Dagsværk ønsker at gennemføre en landsdækkende indsamling i november 2007 til fordel for et uddannelsesprojekt for indianske unge der lever i gældsslaveri i Bolivia.

Indsamlingen vil som de tidligere år blive foretaget af elever fra de gymnasiale uddannelser m.fl.

Operation Dagsværk vil op til indsamlingen desuden arbejde med oplysning og undervisning om emnet i Danmark.

Eleverne vil den 7. november 2007 tilbyde deres arbejdskraft til virksomheder m.fl. mod et beløb på mindst 300 kr. Virksomhederne m.fl. afregner direkte med eleven på et nummereret arbejds-/kontrolkort, og får kvittering for beløbet.

Beløbet vil ubeskåret gå til indsamlingen.

Projektets overordnede formål er med udgangspunkt i guaraní-indianernes sprog, kultur og rettigheder vil projektet udvikle en frigørende grundskoleuddannelse, der giver 5.500 børn og unge mulighed for at bryde med mindreværd, passivitet og afhængighed som følge af moderne slaveri.

Operations Dagsværks partner og garant for projektets gennemførelse er Ibis.

Operation Dagsværk ansøger om, i lighed med tidligere år, at få tilladelse til:

  • at de udbetalte beløb ikke regnes som skattepligtig indkomst for de enkelte elever, og at virksomhederne derfor ikke skal indeholde A-skat og AM-bidrag.
  • at virksomhederne kan føre det udbetalte beløb som omkostning i driftsregnskabet.
  • at eleverne ikke skal medregne beløbet på deres selvangivelse.
Afgørelse

De udbetalte beløb må betragtes som betalt af virksomhederne m.fl. direkte til Operation Dagsværk, der anses for en almennyttig eller almenvelgørende organisation. De enkelte elever, der deltager i Operation Dagsværk, modtager således ikke selv vederlag for deres indsats, hvorfor der ikke er noget at beskatte.

SKAT indstiller til Skatterådet, at man i lighed med tidligere år, imødekommer anmodningen under hensyn til den store deltagerkreds (landsomfattende indsamling), det oplyste om formålet med og baggrunden for indsamlingen, samt at der findes den fornødne sikkerhed for, at de indsamlede beløb ubeskåret tilfalder Operation Dagsværk.

Tiltrådt af Skatterådet