Dato for udgivelse
19 nov 2003 12:51
SKM-nummer
SKM2003.510.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/03-0045-00118
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Arbejdsmarkedsbidrag, sygedagpenge, virksomhedsskatteordningen, erhvervsdrivende, bidragsgrundlag, hjemmelsgrundlag
Resumé

SKM2003.416.ØLR - Told- og Skattestyrelsen vil udarbejde et genoptagelsescirkulære.

Reference(r)

Arbejdsmarkedsfondsloven § 10, stk. 2

Henvisning

Ligningsvejledningen 2003-2 E.B.8.3.1.1

Henvisning

Ligningsvejledningen 2003-2 E.B.8.3.1.2

Østre Landsret har i en afgørelse - offentliggjort i SKM2003.416.ØLR - fastslået, at der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag af sygedagpenge, der udbetales til en selvstændigt erhvervsdrivende, som anvender virksomhedsskatteordningen.

Det er blevet besluttet, at dommen ikke skal ankes til Højesteret.

Told- og Skattestyrelsen vil på den baggrund udarbejde et genoptagelsescirkulære.

Anmodninger om genoptagelse af skatteansættelser skal behandles i overensstemmelse med ovennævnte genoptagelsescirkulære, og de lokale ligningsmyndigheder/regionale told- og skatteregioner bedes derfor afvente cirkulæret.