Rubrik 20 - Anden personlig indkomst

I denne rubrik skal du indtaste de indkomster, der ikke indgår i andre rubrikker.

Rubrikken omfatter blandt andet:

 • Værdien af fri sommerbolig i udlandet (værdien af fri sommerbolig i Danmark er med i rubrik 17)
 • Lejeindtægt, hvis du fremlejer din lejebolig
 • Indtægt ved udleje af bil, båd og campingvogn
 • Mindre personalegoder med en værdi på under 1.300 kr. hver, hvis de har en samlet værdi på over 1.300 kr.
 • Ferierejser betalt af din arbejdsgiver (gælder også ferierejser, der kombineres med en forretningsrejse)
 • Personalegoder, som ikke står i rubrik 11, 12 eller 17, og som i overvejende grad er givet af hensyn til arbejdet, og som sammenlagt med andre lignende goder overstiger en skattefri bagatelgrænse på 6.700 kr.
 • Personalegoder, der ikke har en konkret sammenhæng med arbejdet (her er der ingen bagatelgrænse)
 • Værdien af nogle personalelån er skattepligtige. Vi får oplysninger om, at godet er ydet, men kender ikke værdien
 • Legater
 • Genvundne afskrivninger ved salg af bygninger på lejet grund eller ejendom med hjemfaldspligt og lignende
 • Skattepligtige gevinster ved spil og væddemål
 • Fortjeneste ved salg af ædle metaller mv.
 • Skattepligtige offentlige tilskud
 • Indtægt fra vedvarende energianlæg (fx solcelle og vindmøller)
 • Nettoindkomst fra ikke-erhvervsmæssig virksomhed, der ikke er arbejdsmarkedsbidragspligtig (hobbyvirksomhed)
 • Fortjeneste ved salg af aktiver, hvorpå der er foretaget skattemæssige afskrivninger

Rubrikken omfatter ikke:

Visse personalergoder beskattes ikke, fx relevant uddannelse, parkering, brobizz, frugtordninger og firmafester.