Dato for offentliggørelse
04 maj 2020 12:32
Serienummer
E nr. 253
Resumé

Vejledningen kan bruges af rådgivere og virksomheder til, på en relativ nem og overskuelig måde, at få et overblik over, om et givent forskningsprojekt mv. umiddelbart kan give adgang til skattekreditter. Hensigten er dermed, at virksomheder og rådgivere ikke bruger unødvendige ressourcer på ansøgningerne.

Vejledningen er ikke udtømmende og kan ikke forstås modsætningsvis.

Hvad er nyt?

Ny vejledning

Gyldig til
27. maj 2020
ISBN-nummer
978-87-417-0858-4
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen