Dato for udgivelse
14 okt 2003 13:56
SKM-nummer
SKM2003.456.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/03-361-00018
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Afgifter
Emneord
Glødelamper, halogen, parabol, afgiftens størrelse
Resumé

Beregningen af afgiftens størrelse for halogenpærer, der er sammenbygget med en parabol.

Reference(r)

Forbrugsafgiftsloven § 3, stk. 1
TSS-cirkulære 2003-05

Henvisning

Punktafgiftsvejledningen 2003-1 I.1.2.

Told- og Skattestyrelsen har den 29. september 2003 holdt møde med FAFGE, El-branchens Leverandørforening i anledning af udsendelsen af TSS-cirkulære 2003-05, idet branchen gerne ville have afklaret spørgsmål om beregningen af afgift for halogenpærer.

Cirkulæret er en opfølgning på en landsskatteretskendelse om halogenpærer, der er fastmonteret i en parabol. Landsskatteretten fandt, at det forhold, at glødelampen er sammenbygget med en evt. sokkel og parabol alene beror på den valgte konstruktion og dermed ikke kan tillægges vægt ved afgørelsen.

Som det fremgår af cirkulæret medfører kendelsen, at vi fremover ændrer praksis for beregningen af afgift for halogenpærer, der er sammenbygget med en parabol og evt. en sokkel. Det er alene glassets (pærens) størrelse, der skal indgå i beregningen af afgift. For langt de fleste halogenpærer, der er fastmonteret i parabol, er størrelsen på pæren mindre end 35 mm.

Det har ikke været hensigten med cirkulæret, at praksis skulle ændres for andre end de nævnte halogenpærer, der er fastmonteret i parabol. For alle andre glødelamper er det fortsat pærens største mål dvs. inklusive fatning/sokkel, der skal indgå i beregningen af største længde/bredde. Dette gælder også for løse halogenpærer, hvor soklen ofte er to stifter.