Dato for udgivelse
13 Oct 2003 14:35
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27. august 2003
SKM-nummer
SKM2003.437.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
LSR 2-6-1692-0035
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Told
Overemner-emner
Told
Emneord
Sæt, kombineret, tarifering
Resumé
Et selskab, der drev virksomhed med handel med tekstilvarer, skulle tarifere overdele og benklæder i to typer sæt hver for sig, idet sættene ikke opfyldte betingelserne for tarifering som kombinerede sæt.
Reference(r)

Toldtariffen (Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 med senere ændringer)

A A/S’s klage skyldes, at overdelene og benklæderne i to typer sæt er anset for at skulle tariferes hver for sig, idet sættene er anset for ikke at opfylde betingelserne for tarifering som kombinerede sæt.

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten stadfæster toldcentrets afgørelse.

Sagens oplysninger

Klageren driver virksomhed med handel med tekstilvarer. Tekstilvarerne indkøbes i Fjernøsten og videresælges til detailsalg. Klageren har blandt andet importeret to typer sæt. Sættene er indkøbt og videresolgt som kombinerede sæt. Sættene er pakket med en overdel og et par benklæder i samme størrelse.

Der er fremlagt vareprøver af sættene. Sættene, der er i børnestørrelser, er af stof (joggingstof) bestående af 60 % bomuld og 40 % polyester. Sættene er i deres snit kendetegnet som tøj til piger.

På det ene sæt er der nederst på overdelen påsyet en løbegang af gråt stof. Overdelen er ellers syet af sort stof. Der er en syning på tværs af overdelen mellem den øverste og den nederste del. Overdelen er med hætte. Benklæderne er udelukkende syet af sort stof. På overdelen og benklæderne er der påsyet og påtrykt forskellige mærkater/effekter i grå og lilla farver. Nederst på benklæderne er der i ydersømmene en sort lynlås.

På det andet sæt er den nederste halvdel af forsiden og bagsiden på overdelen syet af olivengrønt stof. Ellers er overdelen syet af sort stof. Overdelen er med hætte. På overdelen er der påtrykt sølvagtige sten, der er placeret på forsiden som tre små hjerter. Benklæderne er udelukkende syet af sort stof. Nederst på benklæderne er der langs den nederste del af ydersømmene påtrykt en linie af sølvagtige sten.

Klageren har ved fortoldningen tariferet sættene som kombinerede sæt under position 6104 22 00 00.

Toldcentrets afgørelse

De to typer sæt er anset for at skulle tariferes under position 6102 20 90 00 for så vidt angår overdelene og under position 6104 62 10 00 for så vidt angår benklæderne.

Som begrundelse herfor er anført, at delene, for at de er kombinerede sæt, skal være af samme strikning, snit, farve og stofsammensætning, jf. Forklarende Bemærkninger til Toldtariffen. De omhandlede sæt opfylder ikke disse betingelser, idet der ikke foreligger ens snit og farve.

I anledning af klagen har toldcentret blandt andet udtalt, at bestemmelse 3 b til Toldtariffens kapitel 61 skal anvendes i det foreliggende tilfælde, idet denne bestemmelse er den mest specificerede vedrørende kombinerede sæt, jf. afsnit I.A.3.a til Almindelige Bemærkninger til Toldtariffen (ATB).

I bestemmelse 3 b til kapitel 61 er kombinerede sæt defineret som sæt af flere beklædningsgenstande, konfektioneret af ens stof. Alle delene skal være af ens vævning, snit, farve og sammensætning.

I de omhandlede tilfælde er vævningen på sættene ens. Snittet fremtræder derimod forskelligt på overdelene og benklæderne.

Told- og Skattestyrelsen har udtalt, at der ifølge bestemmelse 3 b til Toldtariffens kapitel 61 foreligger kombinerede sæt, når der foreligger sæt af flere beklædningsgenstande (bortset fra varer henhørende under position 6107, 6108 og 6109), konfektioneret af ens stof, sammenpakket til detailsalg og bestående af én beklædningsgenstand, der dækker overkroppen (en pullover kan udgøre en ekstra overdel til et cardigansæt, og en vest kan ligeledes udgøre en ekstra overdel), og én eller to forskellige beklædningsgenstande, der dækker underkroppen, og som kan være benklæder, overalls, knickers, shorts (undtagen badeshorts), nederdel eller buksenederdel. Alle dele af et kombineret sæt skal være af ens strikning, snit, farve og stofsammensætning. Desuden skal størrelserne være overensstemmende. Kombinerede sæt omfatter ikke træningsdragter og skidragter henhørende under position 6112.

I Supplerende bestemmelse 1 til kapitel 61 er endvidere fastsat, at delene af et kombineret sæt skal være konfektioneret af ét og samme stof. Det anvendte stof kan være ubleget, bleget, farvet, af garn af forskellige farver eller trykt. En pullover eller en vest med ribkanter betragtes også som en del af et kombineret sæt, selvom den del, der er beregnet til at dække underkroppen, ikke har ribkanter; under forudsætning af, at ribkanterne ikke er påsyede, men er fremkommet direkte ved strikningen. Sæt af beklædningsgenstande betragtes ikke som kombinerede sæt, når delene er konfektioneret af forskelligt stof, også selvom forskellen alene skyldes deres respektive farver. Alle dele af et kombineret sæt skal foreligge sammen til detailsalg som én enkelt enhed. Individuelt indpakning eller særskilt mærkning af hver enkelt del af en sådan enkelt enhed påvirker ikke dens tarifering som et kombineret sæt.

På de omhandlede sæt er overdelen og underdelen ikke fremstillet af ét og samme stof. Overdelen på det ene sæt er fremstillet af stof af to forskellige farver, og overdelen på det andet sæt er forneden påsyet en løbegang af stof af en anden farve. Varerne kan derfor ikke tariferes som kombinerede sæt.

Bestemmelse 13 til afsnit XI skal herefter anvendes til fastlæggelse af tariferingen. Af bestemmelsen fremgår, at beklædningsgenstande af tekstil henhørende under forskellige positioner, for så vidt andet ikke er bestemt, skal tariferes i de respektive positioner for de enkelte varer, selvom beklædningsgenstandene er pakket som sæt bestemt til detailsalg. Ved anvendelsen af denne bestemmelse forstås ved: ”Beklædningsgenstande af tekstil” beklædningsgenstande henhørende under pos. 6101 - 6114  og 6201- 6211.

Da tariferingen kan ske på grundlag af hovedreglen i afsnit I.A.1 til Almindelige Tariferings Bestemmelser (ATB), dvs. med hjemmel i positionsteksterne og de til afsnit og kapitler knyttede bestemmelser, kommer afsnit I.A.3 til ATB ikke til anvendelse.

I nærværende tilfælde skal overdelene og benklæderne derfor tariferes hver for sig under deres respektive positioner. Overdelene skal tariferes under position 6102 20 90 00, og benklæderne under position 6104 62 10 00.

Klagerens henvisning til EF-domstolens dom af 15. januar 1998, C-80/96, vedrørende tarifering af sæt til detailsalg bestående af en brystholder og en trusse, har ikke relevans for nærværende tilfælde, idet brystholdere tariferes under position 6212 og derfor falder uden for det vareområde, der er omfattet af bestemmelse 13 til afsnit XI.

Klagerens påstand og argumenter

Klageren har nedlagt påstand om, at de to sæt skal tariferes som kombinerede sæt under position 6104 22 00 00. Subsidiært er der nedlagt påstand om, at sættene skal tariferes under position 6104 62 10 00 (højeste nummer).

Til støtte for den principale påstand er anført, at sættene videresælges til detailsalg som kombinerede sæt. I detailledet sælges sættene direkte til forbrugerne som kombinerede sæt. Varerne opfylder alle krav til kombinerede sæt med undtagelse af følgende:

Varetype 1:  Toppen er forsynet med en løbegang forneden i en anden farve. Denne farve er ikke anvendt på bukserne. Endvidere har toppen et snit på tværs under brystet.

Varetype 2: Toppen har et snit under brystet. Under snittet består toppen af en anden farve. Denne farve forekommer ikke på bukserne.

På trods heraf må sættene anses for kombinerede sæt. Der henvises til, at det i 1995 kom på tale, at kravene til kombinerede sæt skulle lempes, idet det anførte i Forklarende Bemærkninger til Toldtariffen på dette område ikke var tidssvarende. Tariferingen bør afspejle den almene opfattelse af sættenes karakter. Hos forbrugerne er der en almen opfattelse af, at der i de foreliggende tilfælde er tale om kombinerede sæt. Sættene bør derfor tariferes i position 6104 22 00 00.

Til støtte for den subsidiære påstand er anført, at sættene, såfremt de ikke kan tariferes som kombinerede sæt, bør tariferes efter reglen i afsnit I.A.3.c i Almindelige Tariferings Bestemmelser (ATB) om tarifering efter højeste nummer. Dette fører til, at sættene skal tariferes under position 6104 62 10 00.

Endvidere er henvist til, at EF-domstolen i dom af 15. januar 1998, C-80/96, har fastslået, at tarifering af et sæt bestående af en brystholder og en trusse, der var pakket til detailsalg, skulle tariferes i medfør af afsnit I.A.3.c i ATB, dvs. efter højeste nummer. I dommen var der tale om en trusse i strik og en brystholder i vævet stof. Der var dermed ikke tale om samme kvalitet. Dommen førte til ændring af Toldtariffen under position 6212.

På samme måde er der i nærværende tilfælde tale om sæt, der er pakket til detailsalg. Til forskel fra det i dommen omhandlede sæt opfylder de omhandlede sæt alle kravene for at være kombinerede sæt med undtagelse af ovennævnte snit- og farveforskelle.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Bestemmelse 13 til afsnit XI i Toldtariffen (Rådet forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 med senere ændringer) har følgende ordlyd:

”Beklædningsgenstande af tekstil, henhørende under forskellige positioner, skal – for så vidt andet ikke er bestemt – tariferes i de respektive positioner for sådanne varer, selv om beklædningsgenstandene er pakket som sæt bestemt til detailsalg. Ved anvendelsen af denne bestemmelse forstås ved ”beklædningsgenstande af tekstil” beklædningsgenstande henhørende under pos. 6101-6114 og 6201-6211.”

Af bestemmelse 3 b til kapitel 61 fremgår, at følgende gælder for position 6103 og 6104:

”Som ”kombinerede sæt” betragtes sæt af flere beklædningsgenstande (bortset fra varer henhørende under pos. 6107, 6108 og 6109), konfektioneret af ens stof, sammenpakket til detailsalg og bestående af:

- een beklædningsgenstand, der dækker overkroppen; en pullover kan udgøre en ekstra overdel til et cardigansæt, og en vest kan ligeledes udgøre en ekstra overdel, og

- een eller to forskellige beklædningsgenstande, der dækker underkroppen, og som kan være benklæder, overalls, knickers, shorts (undtagen badeshorts), nederdel eller buksenederdel.

Alle dele af et kombineret sæt skal være af ens strikning, snit, farve og stofsammensætning; desuden skal størrelserne være overensstemmende. Kombinerede sæt omfatter ikke træningsdragter og skidragter henhørende under pos. 61.12.”

I Supplerende bestemmelse 1 til Toldtariffens kapitel 61 er endvidere fastsat, at delene, for at der foreligger et kombineret sæt, skal være konfektioneret af ét og samme stof.

På det ene sæt er der på overdelen forneden påsyet en løbegang af en anden farve stof end resten af overdelen og benklæderne. På det andet sæt er den nederste del af overdelen syet af en anden farve stof end resten af overdelen og benklæderne. Sættene er dermed ikke konfektioneret af ét og samme stof. Der foreligger derfor ikke kombinerede sæt i toldtariffens forstand. Sættene er dermed ikke omfattet af position 6104 22 00 00.

I henhold til bestemmelse 13 til afsnit XI skal de enkelte dele herefter tariferes hver for sig i de respektive positioner for de enkelte varer. Der henvises til afsnit I.A.1 til Almindelige Tariferings Bestemmelser (ATB), hvoraf fremgår, at tarifering først og fremmest skal ske i medfør af positionsteksterne og de til afsnit og kapitler knyttede bestemmelser.

Overdelene er herefter med rette anset for at skulle tariferes under position 6102 20 90 00 og benklæderne under position 6104 62 10 00. Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.