Dato for offentliggørelse
17 apr 2020 13:37
Gyldig til
28 jan 2021 17:00
ISBN-nummer
978-87-417-0856-0
Resumé

Denne vejledning omhandler indberetning af grænseoverskridende ordninger efter SIL § 46a og Rådets direktiv (EU) 2018/822 af 25. maj 2018 ("DAC6").

Indhold: