Dato for udgivelse
19 Aug 2003 11:15
SKM-nummer
SKM2003.353.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/03-4356-00248
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Dispensation, procedure, forenkling, salg, aktier, udstedende selskab
Resumé

Det er besluttet at forenkle proceduren ved ansøgning om dispensation ved salg af aktier til det udstedende selskab.

Reference(r)

Ligningsloven § 16 A
Ligningsloven § 16 B

Henvisning
Ligningsvejledningen 2003-1 S.G.20.3

Det er besluttet at forenkle proceduren ved bevilling af dispensation efter ligningslovens § 16 A og § 16 B. Forenklingen omfatter strukturerede tilbagesalg af aktier til det udstedende selskab, hvor selskabet er børsnoteret og hvor tilbagesalget sker gennem et pengeinstitut eller anden fondshandler.

Kompetencen til at bevilge dispensationer efter ligningslovens §16 A og B er hos det udstedende selskabs skatteansættende myndighed, jf. bekendtgørelse nr. 520 af 25. juni 2002 om myndighedsinddeling og sagsudlægning (sagsudlægningsbekendtgørelsen) § 12 og § 13.

Det pengeinstitut eller den fondshandler, der forestår tilbagekøbet, kan inden tilbagesalget påbegyndes ansøge om dispensation for opkøb af det antal aktier, tilbagesalget forventes at omfatte. Såfremt betingelserne for dispensation efter ligningslovens §16 A, stk. 2 eller 16 B, stk. 2 er opfyldt meddeler den skatteansættende myndighed dispensation, således at sælger (pengeinstituttet eller fondshandleren) beskattes efter regler i aktieavancebeskatningsloven. Dispensationen indebærer tillige, at det udstedende selskab (køber) ikke skal indeholdes udbytteskat, jf. kildeskattelovens § 65.

Når tilbagekøbet er afsluttet informerer modtageren af dispensationen (pengeinstituttet eller fondshandleren) den bevilgende myndighed om omfanget af tilbagekøbet.