Dato for offentliggørelse
15 jan 2014 08:12
Overordnede emner
Afgift + Ejendomsvurdering + Inddrivelse + Moms og lønsumsafgift + Skat + Straf + Told
Resumé

"Om Den juridiske vejledning" er det fælles forord til Den juridiske vejledning, der udgives to gange årligt.

Hvad er nyt?

-

ISBN-nummer
978-87-7121-750-6
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.