åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.
Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.A.8.3.10 Reaktionsfrist ved ekstraordinær fastsættelse af afgiftstilsvar og godtgørelse af afgift