Dato for udgivelse
24 jun 2003 15:47
SKM-nummer
SKM2003.280.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/03-099-00587
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Afgift + Inddrivelse + Moms og lønsumsafgift + Skat + Told
Overemner-emner
Afgifter + Moms og lønsumsafgift + Told + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse
Emneord
forrentning, tilbagebetaling, rentecirkulære, rentelov
Resumé

Told- og Skattestyrelsen meddeler, at krav på tilbagebetaling omfattet af Skatteministeriets rentecirkulære nr. 157 af 14. oktober 1987, der forfalder den 1. august 2002 eller senere, forrentes med rentesatsen efter den nye rentelov.

Reference(r)

Cirkulære nr. 157 af 14. oktober 1987
Procesvejledningen 2002 J.

Ved Skatteministeriets cirkulære nr. 157 af 14. oktober 1987 om forretning af visse tilbagebetalingsbeløb er det fastsat, at staten skal forrente visse tilbagebetalte skatter, afgifter, gebyrer mv. inden for Skatteministeriets område med den rentesats, som følger af lov nr. 583 af 1. september 1986 (renteloven).

Renteloven er imidlertid ændret ved lov nr. 379 af 6. juni 2002 med virkning fra 1. august 2002 og gælder for rente af pengekrav, der forfalder den 1. august 2002 eller senere.

På baggrund af dette skal Told- og Skattestyrelsen meddele, at krav på tilbagebetaling på Skatteministeriets område omfattet af Skatteministeriets rentecirkulære, der forfalder den 1. august 2002 eller senere, forrentes med rentesatsen efter den nye rentelov.

Såfremt der hidtil er udbetalt rente med en anden rentesats for tilbagebetalingsbeløb, der forfaldt den 1. august 2002 eller senere, genoptager skattemyndighederne sagen med henblik på udbetaling af korrekt rente.

Told- og Skattestyrelsen forventer at kunne udstede et nyt rentecirkulære hurtigst muligt.