Dato for udgivelse
27 jun 2007 08:28
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
11. juni 2007
SKM-nummer
SKM2007.438.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
2. afdeling, 95/2006
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Udleje og bortforpagtning + Erhvervsejendomme + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst
Emneord
Lejefiksering, samlever, syn, skøn
Resumé

Skatteyderen havde udlejet nogle erhvervslokaler til sin samleverske, der drev keramikværksted fra lokalerne.

Højesteret tiltrådte den af skattemyndighederne foretagne lejefiksering af skatteyderen. Højesteret tiltrådte, at en ejer af erhvervslokaler - ligesom en ejer af beboelseslokaler - i medfør af statsskattelovens § 4, litra b, 1. punktum, kan beskattes af en skønnet lejeværdi i tilfælde, hvor ejeren vederlagsfrit eller for en leje, der ikke er uvæsentligt lavere end markedslejen, har overladt benyttelsen af lokalerne til en nærtstående, jf. højesteretsdomme i SKM2002.547.HR og SKM2005.418.HR.

Reference(r)
Statsskatteloven § 4, stk. 1, litra b
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-2 E.K.1.3

Parter

A
(advokat Bent Ramskov)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke)

Afsagt af højesteretsdommerne

Peter Blok, Asbjørn Jensen, Marianne Højgaard Pedersen. Thomas Rørdam og Vibeke Rønne.

I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 11. afdeling den 8. februar 2006.

Påstande

Appellanten, A, har gentaget sin påstand.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Højesterets begrundelse og resultat

Højesteret tiltræder, at en ejer af erhvervslokaler - ligesom en ejer af beboelseslokaler - i medfør af statsskattelovens § 4, litra b, 1. pkt., kan beskattes af en skønnet lejeværdi i tilfælde, hvor ejeren vederlagsfrit eller for en leje, der er ikke uvæsentligt lavere end markedslejen, har overladt benyttelsen af lokalerne til en nærtstående, jf. herved Højesterets domme i SKM2002.547.HR og SKM2005.418.HR

Højesteret stadfæster herefter dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal A inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse betale 25.000 kr. til Skatteministeriet.

Sagsomkostningsbeløbene forrentes efter rentelovens § 8 a.