Dato for udgivelse
01 apr 2003 16:12
SKM-nummer
SKM2003.151.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/03-343-00074
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Afgifter
Emneord
Registreringsafgift, motorkøretøjer, last- og varebiler, målekrav
Resumé

Det er besluttet at ændre de administrativt fastsatte opmålingsregler og målekrav til last- og varebiler. Halvdelsreglen bortfalder og erstattes af et krav om, at vareladets længde skal være på mindst 120 cm, samt at varerummet skal have en højde på mindst 60 cm målt fra det plane gulvareal.

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven § 5, stk. 1
Punktafgiftsvejledningen 2002 E.1.4.3.1

Henvisning
Punktafgiftsvejledningen 2003-2 E.1.4.3.1

Det er besluttet, at de administrativt fastsatte opmålingsregler og målekrav vedrørende last- og varebiler med en tilladt totalvægt på indtil 4 tons ændres på den måde, at den hidtidige regel, hvorefter vareladets længde, som skal være mindst 120 cm, - målt i højde med forrudens underkant - ikke må være mindre end afstanden i vandret mål fra forrudens underkant til førerhusets bagvæg, bortfalder og erstattes af et krav om, at vareladets længde skal være på mindst 120 cm, samt at varerummet skal have en højde på mindst 60 cm målt fra det plane gulvareal.

De nye måleregler gælder også for last- og varebiler godkendt efter de hidtidige regler. Det betyder, at det vil være muligt at ændre på indretningen af disse biler, blot de nye krav er overholdt.

Der henvises i øvrigt til det udsendte nyhedsbrev.