Dato for udgivelse
20 mar 2003 14:49
SKM-nummer
SKM2003.135.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/03-4810-00148
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ejendomsværdiskat, internationale organisationer
Resumé

Meddelelsen omhandler hjemmelen til at fritage fremmede staters herværende repræsentanter for ejendomsværdiskat.

Reference(r)

Ejendomsværdiskatteloven § 2
Kildeskatteloven § 3, stk. 2
Ligningsvejledningen 2002 A.G.1.1, D.A.3.3

Fremmede staters herværende repræsentanter, som er omfattet af kildeskattelovens § 3, stk. 2, er fritaget for at betale ejendomsværdiskat efter ejendomsværdiskattelovens § 2, selvom de ikke er fritaget for at betale ejendomsværdiskat efter Wienerkonventionen, jf. artikel 34 litra b.

Ansatte ved internationale organisationer er ikke omfattet af kildeskattelovens § 3, stk. 2, og er derfor ikke omfattet af fritagelsen efter ejendomsværdiskattelovens § 2.

De øverste administrative ledere ved internationale organisationer med værtsaftaler og disses stedfortrædere er, som følge af Kgl. Anordning nr. 18 af 18/1 1951, omfattet af Wienerkonventionen, men det giver dem ikke fritagelse for at betale ejendomsværdiskat, da de ikke er omfattet af kildeskattelovens § 3, stk.2, og dermed heller ikke af ejendomsværdiskattelovens § 2.