Dato for udgivelse
05 mar 2003 15:15
SKM-nummer
SKM2003.101.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/02-344-00348
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Afgifter
Emneord
Standardpriser, mindstebeskatningspris, importør- og forhandleravance
Resumé

Det er besluttet ikke at indbringe tre landsskatteretskendelser om afgiftsberigtigelse af nye køretøjer for domstolene. Ny definition af mindstebeskatningsprisen.

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven § 8
Registreringsafgiftsloven § 9
Punktafgiftsvejledningen 2002 E.1.5, E.1.5.1

Henvisning
Punktafgiftsvejledningen 2003-2 E.1.5,
Henvisning
Punktafgiftsvejledningen 2003-2 E.1.5.1
Redaktionelle noter

Se Landsskatterettens kendelse SKM2003.128.LSR
Se Told- og Skattestyrelsens nyhedsbrev af 5. marts 2003

Det er besluttet ikke at indbringe tre landsskatteretskendelser af 28. november 2002 om afgiftsberigtigelse af nye køretøjer for domstolene.

Sagerne drejede sig om afgiftsberigtigelse af nye køretøjer, som af forhandlervirksomhederne er solgt til bruger til en pris svarende til den anmeldte standardpris, men hvor den faktiske og fakturerede pris for bilerne fra importørvirksomheden til forhandlervirksomhederne ikke svarer til den, der danner baggrund for den anmeldte standardpris. Prisen fra importøren er højere end den, der indgår i den anmeldte standardpris, hvilket indebærer, at den faktiske forhandleravance nedsættes, og at importøravancen forhøjes.

Landsskatterettens kendelser går ud på, at man ikke finder grundlag for at opkræve yderligere afgift, idet der ikke i registreringsafgiftsloven stilles krav om fordeling af den lovpligtige samlede mindsteavance mellem importørvirksomheden og forhandlervirksomheden, når køretøjerne sælges til en pris, der svarer til den anmeldte pris efter standardprissystemet, jf. lovens § 8, stk. 1, om køretøjets almindelige pris.

Praksisændring

Kendelserne indebærer, at den tidligere definition af mindstebeskatningsprisen er ændret med virkning fra 28. november 2002.

Mindstebeskatningsprisen er nu importørvirksomhedens indkøbspris tillagt en forhandleravance på 9 pct.

Der henvises i øvrigt til det udsendte nyhedsbrev.