Rubrikken omfatter:

Dit fradrag for investering i et målselskab. Vi beregner dit fradrag således:

Der beregnes 59% af din direkte investering, dog max. 59% af 400.000 kr. Fradraget ved direkte erhvervelse kan max. være 59% af 400.000 = 236.000 kr.

Der beregnes 59% af din indirekte investering, dog max. 59% af 125.000 kr. Fradraget ved indirekte erhvervelse kan max. være 59% af 125.000 = 73.750 kr.

Det fortrykte beløb i rubrikken er summen af "beregnet investorfradrag direkte erhvervelse" og "beregnet investorfradrag indirekte erhvervelse".

Du kan i samme indkomstår få investorfradrag for både direkte erhvervelse og indirekte erhvervelse.

Du bør tjekke de indberettede beløb

Det fortrykte beløb kan være sammensat af flere beløb. Du kan se dem ved at klikke Se hvor beløbet kommer fra under det fortrykte beløb. Her får du muligheden for at se en specifikation.

Hvis dine omkostninger til erhvervelsen ikke er indberettet, kan du selv tillægge 59 % af dine anskaffelsesomkostninger til det indberettede beløb. Du kan ikke opnå højere fradrag end de angivne maximale beløb.