Rubrikken omfatter:

Genbeskatning af tidligere foretagne investorfradrag, når en af følgende hændelser er indtruffet:

  •         De aktier eller andele, som du har fået investorfradrag på grundlag af, er solgt indenfor 3 år efter erhvervelsen, eller
  •         Du eller dine nærtstående overdrager aktiver til selskabet indenfor 3 år efter erhvervelsen af aktierne, som der givet investorfradrag på grundlag af.
  •         Virksomheden i selskabet består i overvejende grad i passiv kapitalanbringelse indenfor 3 år efter erhvervelsen aktierne, som der er givet investorfradrag for.

Du kan læse mere om hvornår der skal ske genbeskatning af tidligere foretagne investorfradrag i Den juridiske vejledning afsnit C.B.6.5.

Du skal selv opgøre det beløb, som skal skrives i rubrikken. Hvis du er i tvivl om størrelsen af dine tidligere investorfradrag, kan du finde fradraget på din årsopgørelse for et af de 3 forudgående år.

Du skal selv skrive beløbet i rubrikken

Du skal selv opgøre det beløb, som du skal genbeskattes af, og skrive beløb i rubrikken.

Hvis du er i tvivl om størrelsen af dine tidligere investorfradrag, kan du finde fradraget på tidligere års årsopgørelser.

Hvis du f.eks. har fået et investorfradrag på grundlag af en anskaffelsessum på 100.000 kr. i indkomståret 2022, hvorefter aktierne eller andelene afstås i indkomståret 2023, vil der i indkomståret skulle ske genbeskatning. De beløb, der medregnes ved genbeskatningen, opgøres som investorfradraget med tillæg af 3 pct. af investorfradraget for hvert år. I eksemplet er investorfradraget 59 pct. af anskaffelsessummen, hvilket svarer 59.000 kr. Tillægget udgør herefter 3 pct. af 59.000 kr. = 1.770 kr. Det samlede beløb, der skal beskattes i 2023, udgør herefter 59.000 kr. + 1.770 kr. = 60.770 kr.

Mere information

Du kan læse mere om genbeskatning af investorfradrag i Den juridiske vejledning afsnit C.B.6.5.