Dato for udgivelse
30 jan 2003 15:49
SKM-nummer
SKM2003.40.DEP
Myndighed
Skatteministeriet
Sagsnummer
-
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Afgift + Ejendomsvurdering + Inddrivelse + Moms og lønsumsafgift + Skat + Told
Overemner-emner
Afgifter + Moms og lønsumsafgift + Told + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse
Emneord
Anke, appel, verserende sager

Nedenfor bringes en fortegnelse over tidligere offentliggjorte domme, kendelser, afgørelser mv. inden for Skatteministeriets område, der er afsluttet ved en højere instans i 4. kvartal 2002. Efterfølgende bringes en fortegnelse over sager, der var verserende ved en højere instans pr. 1. januar 2003.

 

Appellerede landsretssager afsluttet ved Højesteret i 4. kvartal 2002


 Indbragte landsskatteretssager afsluttet ved landsretterne i 4. kvartal 2002

Påklagede bindende forhåndsbeskeder afsluttet ved Landsskatteretten

 Verserende sager for Højesteret

Verserende sager ved landsretterne

Afgørelser og bindende forhåndsbeskeder påklaget til Landsskatteretten