Dato for offentliggørelse
16 Jan 2024 15:08
Serienummer
S nr. 100
Resumé

Vejledning beskriver, hvad konto- og depotfører skal gøre, hvis de har uidentificerede konti eller depoter, og disse er omfattet af den statslige inddragelse. Vejledningen beskriver det retslige grundlag og hvornår en konto eller et depot er uidentificeret. Desuden beskriver vejledningen, hvordan disse konti og depoter skal indberettes og indmeldes til Skattestyrelsen.

Reglerne om inddragelse af konti og depoter følger af skatteindberetningslovens § 53 (lov nr. 1754 af 30. august 2021 med senere ændringer).

Hvad er nyt?

Opdatering af overordnet tidsplan

I afsnit 2 er tidsplanerne for statslig inddragelse af henholdsvis konti og depoter opdateret, således at der fremgår en tidsplan for de enkelte spærringsår.

Afsnit 6 og afsnit 7 er opdateret med ny inddragelsesrunde af konti og depoter med spærringsdato 31.12.2023

OBS der er nye skabeloner, Excel-ark, til indmelding af konti og depoter til statslig inddragelse.

Listen vedrørende depoter skal indeholde oplysninger om hvilke aktiver, de enkelte uidentificerede depotindehavere, har i depotet. Oplysningerne skal - i modsætning til tidligere - specificeres med angivelse af antal styk af de enkelte papirer

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen