Dato for udgivelse
21 Jan 2003 09:55
SKM-nummer
SKM2003.21.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/01-331-00153
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Afgifter
Emneord
Mineralolieafgift, afgiftsfritagelse, mellemfolkelig aftale, brændstoftanke
Resumé

Afgiftsfritagelse af brændstof, der indføres fra udlandet i erhvervskøretøjers og specialcontaineres normale tanke, når dette følger af en af Danmark tiltrådt mellemfolkelig aftale.

Reference(r)

Mineralolieafgiftsloven § 13, stk. 4

Henvisning
Punktafgiftsvejledningen 2002 F.1.5.6

Afgiftsfritagelse ved indførsel af brændstof i henhold til mellemfolkelig aftale

Der skal ikke betales afgift af op til 200 liter brændstof i erhvervskøretøjers og specialcontaineres normale tanke. Afgiftsfritagelsen omfatter dog hele brændstofindholdet i de nævnte tanke, hvor dette følger af en af Danmark tiltrådt mellemfolkelig aftale.

Danmark har indgået bilaterale aftaler med nedenfor anførte lande om afgiftsfritagelse for hele brændstofindholdet i erhvervskøretøjers normaltanke:

Albanien

Letland

Rusland

Bosnien-Herzegovina

Liechtenstein

Schweiz

Bulgarien

Litauen

Slovakiet

Cypern

Makedonien

Slovenien

Estland

Marokko

Tjekkiet

Hviderusland

Moldova

Tyrkiet

Jugoslavien (Serbien-Montenegro

Polen

Ukraine

Kroatien

Rumænien

Ungarn